Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1675/20 #1Usnesení ÚS ze dne 29.06.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha-západ
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.1675.20.1
Datum podání16.06.2020
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1675/20 ze dne 29. 6. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Ing. Radomíra Černého, zastoupeného JUDr. Janem Walterem, advokátem se sídlem v Žatci, Volyňských Čechů 837, proti nečinnosti Okresního soudu Praha-západ, takto:

Návrhy se odmítají.

Odůvodnění:

1. Řádně zastoupený navrhovatel ve svém podání podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), brojí proti postupu Okresního soudu Praha-západ (dále jen "okresní soud"), který odmítl jednat o jeho návrhu ze dne 20. dubna 2014 na doplnění usnesení č. j. 6 EXE 7278/2010-112 ze dne 10. dubna 2020, kterým okresní soud zrušil usnesení soudního exekutora č. j. 085 EX 9137/10-149 ze dne 18. března 2014. Stěžovatel požadoval, aby okresní soud rozhodl rovněž o jeho požadavku na náhradu nákladů právního zastoupení v námitkovém řízení; do dnešního dne o návrhu nebylo rozhodnuto. Proti nečinnosti brojil stěžovatel opakovanými návrhy na určení lhůty okresnímu soudu k provedení procesního úkonu. Poprvé Krajský soud v Praze (dále jen "krajský soud") zamítl jeho návrh usnesením č. j. 104 UL 6/2018-5 ze dne 29. května 2018, naposledy usnesením č. j. 104 UL 6/2020-3 ze dne 28. května 2020. Navrhovatel se s odkazem na nález sp. zn. III. ÚS 3425/16 ze dne 23. srpna 2017 (N 154/86 SbNU 563) dovolává postupu v souladu s čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, tvrdí porušení svých základních práv, požaduje, aby je Ústavní soud deklaroval, zakázal okresnímu soudu pokračovat v jejich porušování, a přiznal navrhovateli náhradu nákladů za řízení před Ústavním soudem.

2. Z předložených písemností se podává, že soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 18. března 2014 uložil povinnému (navrhovateli) povinnost nahradit náklady exekuce; toto usnesení k námitkám navrhovatele okresní soud zrušil. Protože okresní soud nerozhodl o nákladech námitkového řízení, domáhal se takového kroku navrhovatel podáním ze dne 20. dubna 2014. Teprve po čtyřech letech učinil navrhovatel další krok - podat návrh na určení lhůty, kterému okresní soud nevyhověl, spis postoupil krajskému soudu, návrh jako nedůvodný zamítl. Následně navrhovatel učinil (5x) shodné podání, jež krajský soud, naposledy usnesením ze dne 28. května 2020, zamítl pro překážku rei iudicatae.

3. Podle § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu lze v případech, kdy zákon procesní prostředek ochrany práv neposkytuje, podat ústavní stížnost ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o něm účastník řízení dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy k zásahu došlo. Jak je z výše uvedeného patrné, ač okresní soud nevyhověl návrhu ze dne 20. dubna 2014 a tato okolnost byla zřejmá nejpozději z jeho postoupení v řízení o určení lhůty v roce 2018 (viz odst. 3 usnesení krajského soudu č. j. 104 UL 6/2018-5 ze dne 29. května 2018), brojí navrhovatel proti tomuto postupu podáním k Ústavnímu soudu teprve dne 16. června 2020. Odvozuje-li navrhovatel zachování lhůty od rozhodnutí krajského soudu, konstatuje Ústavní soud, že je vázán petitem návrhu, který směřuje výhradně proti postupu okresního soudu; nadto zamítl-li krajský soud opakovaně návrh stěžovatele na určení lhůty pro překážku věci rozsouzené, není možné odvodit lhůtu k podání ústavní stížnosti od posledního takového usnesení, neboť by tím Ústavní soud akceptoval obcházení zákona. Za poslední procesní prostředek by mohlo být, bylo-li by v návrhu k Ústavnímu soudu uvedeno, usnesení krajského soudu ze dne 29. května 2018; v současné době ale není ani k takovému rozhodnutí lhůta k podání včasné ústavní stížnosti zachována.

4. Za dané situace soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnul jako podané po lhůtě.

5. Podle § 83 odst. 1 zákona o Ústavním soudu může soudce zpravodaj, nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, přiznat náhradu nákladů zastoupení; v projednávaném případě nebyla splněna podmínka úspěšnosti, a proto návrh na náhradu nákladů sdílí osud návrhu samotného.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru