Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 165/95Usnesení ÚS ze dne 19.12.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.165.95
Datum podání22.06.1995
Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36

Ostatní dotčené předpisy

513/1991 Sb., § 27, § 62


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 165/95 ze dne 19. 12. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 165/95

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 23. srpna 1995, v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Vladimíra Klokočky a JUDr. Vladimíra Paula, o návrhu stěžovatele S., na odložení vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 22. 4. 1994, čj. Ca 87/93-43, napadeného ústavní stížností navrhovatele pod sp. zn. I. ÚS 165/95, takto:

Návrhu na odložení vykonatelnosti se vyhovuje a vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 22. 4. 1994, čj. Ca 87/93, se odkládá do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti navrhovatele, vedené pod sp. zn. I. ÚS 165/95.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá zrušení soudního rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 22. 4. 1994, čj. 22 Ca/87/93-43, a rozhodnutí F.ř. v O., z 12. 2. 1993, zn. Fř-205/2995/3134/92, jakož i rozhodnutí F.ú. v Z., č. 3/1992 z 24. 7. 1992, ve věci doměření důchodové daně. Protože tato rozhodnutí napadá stěžovatel jako protiprávní, resp. protiústavní, znamenala by vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě, z hlediska stěžovatele, praktickou likvidaci podniku zvýšením dávek a vyměřením penále ve výši přes 4 miliony Kč ještě dříve, než by se stěžovatel mohl domoci práva. Dle názoru stěžovatele by jeho společnost nemohla dále podnikat a tak by byl zmařen účel této ústavní stížnosti.

Ústavní soud zvážil podmínky a okolnosti, které § 79 odst. 2, zákona č. 182/1993 Sb. pro rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí uvádí. Vzhledem k tomu, že soud nemá dosud dostatek podkladů pro rozhodnutí ve věci samé, neodpovídalo by veřejnému zájmu návrh na odklad výkonu rozhodnutí "a limine" zamítnout. Veřejný zájem na řádném prošetření a projednání věci je vyšší, než zájem státu na rychlém získání dávek, vyměřených při doměřování důchodové daně.

V další úvaze soud shledal věrohodným i to, že újma, kterou by způsobila vykonatelnost rozsudku by byla pro stěžovatele nepoměrně vyšší, než ta, jaká by vznikla jiným při zamítnutí návrhu stěžovatele.

V důsledku toho je Ústavní soud názoru, že vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku je ve shodě s podmínkami, stanovenými v § 79 odst. 2 zákona číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a rozhodl proto jak výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 1995

JUDr. Vojen Güttler

předseda I. senátu Ústavního soudu ČR

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele S., zastoupeného advokátem JUDr. J.N., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 4. 1994, sp. zn. 22 Ca 87/93, takto:

V usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 12. 1995, sp. zn. I. ÚS 165/95, se text odůvodnění opravuje tak, že na straně 2, šestý a sedmý řádek zdola se znění "ustanovení § 62 odst. 1 obč. zákoníku" nahrazuje textem: "ustanovení § 62 odst. 1 obch. zákoníku".

Odůvodnění:

Jak bylo zjištěno ze spisu, došlo při vyhotovování výše citovaného usnesení Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 165/95, k omylu, a v odůvodnění tohoto usnesení byla uvedena chybně citace občanského zákoníku místo obchodního zákoníku. Tuto písařskou chybu bylo nutno opravit, aby byl odstraněn nesprávný údaj v usnesení a aby nadále nebylo pochyb o správnosti tohoto údaje.

Toto usnesení se opírá o § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu České republiky, jež umožňuje použít § 165 o. s. ř., týkající se opravného usnesení.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 17. ledna 1996

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru