Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1602/11 #1Usnesení ÚS ze dne 08.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1602.11.1
Datum podání01.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1602/11 ze dne 8. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 8. června 2011 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. A. M. proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. února 2011 sp. zn. 90 E 149/2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 6. 2011, která byla podána poštovní přepravě dne 30. 5. 2011, se stěžovatel domáhá toho, aby Ústavní soud deklaroval, že bylo porušeno jeho základní právo garantované čl. 6 odst. 1 Úmluvy a dále základní právo zaručené čl. 10 Listiny.

Dotazem v kanceláři Okresního soudu v Ostravě bylo zjištěno, že svrchu uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 3. 2011.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), počíná dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla zachována, neboť počala běžet dnem 15. 3. 2011 a v době předání podání poštovní přepravě již uplynula. Pokud stěžovatel odvíjel počátek lhůty od právní moci rozhodnutí, odporuje jeho úvaha citovanému ustanovení zákona o Ústavním soudu.

Ústavní stížnost byla tedy podána po zákonem stanovené lhůtě, a proto musela být mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud dodává, že návrh trpěl mnoha dalšími vadami, k jejichž odstraňování však nepřistoupil, neboť ani po jejich odstranění by nemohl věc projednat z důvodů uvedeného shora. Z obsahu ústavní stížnosti navíc vyplývá, že se stěžovatel mj. domáhá ochrany svých osobnostních práv, přičemž v tomto případě nevyčerpal zákonné prostředky, které by uplatnil před obecnými soudy.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru