Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 16/99Usnesení ÚS ze dne 24.02.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.16.99
Datum podání12.01.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 16/99 ze dne 24. 2. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 16/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti navrhovatele F. B., směřující proti rozsudku Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 5 To 439/98, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém podáním ze dne 10. 1. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 12. 1. 1999, domáhá přezkoumání rozsudku Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 5 To 439/98, kterým byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků se zkušební dobou 3 let a následně mu bylo soudem uloženo nastoupit výkon trestu odnětí svobody do věznice v Karviné, poté do věznice Vinařice

u Kladna.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších

předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly v průběhu voleb či postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 21. 1. 1999 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: , Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 24. února 1999 prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru