Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 150/97Usnesení ÚS ze dne 29.07.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.150.97
Datum podání02.05.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 150/97 ze dne 29. 7. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele P. B., zastoupeného JUDr. Ivo Jahelkou, advokátní kancelář Sládkova 351/II, Jindřichův Hradec, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Školského úřadu v Písku, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozhodnutí Školského úřadu v Písku ze dne 23. 1. 1997, č. j. 10/97, kterým Školský úřad nevyhověl žádosti o zrušení rozhodnutí ředitele Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy B. S. v Písku ze dne 14. 1. 1997, č. j. 5/97. Tímto rozhodnutím byl navrhovatel vyloučen ze studia na výše uvedené škole z důvodu závažného porušení vnitřního řádu školy a jejího žákovského domova. Protože podle názoru navrhovatele byl postup Školského úřadu v Písku právně vadný, navrhovatel nepovažoval věc za pravomocně skončenou a obrátil se opětovně na školský úřad, doplnil své odvolání a očekával právně bezvadné rozhodnutí v souladu s ustanovením § 59 správního řádu. Takové rozhodnutí však nebylo vydáno. Poté se navrhovatel obrátil na Ministerstvo školství ČR s návrhem na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Ministerstvo navrhovateli sdělilo, že není orgánem kompetentním k přezkoumávání správních rozhodnutí, přesto však toto rozhodnutí přezkoumalo a neshledalo žádná pochybení.

Podle názoru navrhovatele je postup všech výše uvedených orgánů v rozporu s čl. 36 Listiny základních práv a svobod, podle něhož se každý může domáhat stanoveným způsobem svého práva u příslušného orgánu. Dále byl porušen i čl. 33 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo na vzdělání, nebot navrhovatel byl vyloučen ze studia způsobem, který je v rozporu s platnou právní úpravou. Dle názoru navrhovatele měl být za své chování vyloučen ze žákovského domova, který je organizační součástí školy, podle vyhlášky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, nikoliv však vyloučen ze studia.

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že v tomto případě posledním prostředkem, který zákon k ochraně práva poskytuje, je rozhodnutí školského úřadu o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, nikoliv návrh na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, nebot na toto přezkoumání podle správního řádu nevzniká právní nárok, příslušný orgán není povinen se ze zákona návrhem zabývat a projednat ho, záleží to na jeho uvážení.

Vzhledem k tomu, že z ústavní stížnosti nebylo zřejmé, kdy nabylo rozhodnutí školského úřadu o odvolání právní moci a nebylo tudíž možno zjistit, zda byla zachována zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti dle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, zák. č. 182/1993 Sb., vyzval Ústavní soud navrhovatele, aby mu sdělil, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Nato navrhovatel vzal svoji ústavní stížnost výslovně zpět.

Vzhledem k této skutečnosti Ústavní soud podle § 77 za použití § 54 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 29. července 1997

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

předseda I. senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru