Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 15/08 #1Usnesení ÚS ze dne 08.01.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:1.US.15.08.1
Datum podání03.01.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 15/08 ze dne 8. 1. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 8. ledna 2008 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti I. M., zastoupeného JUDr. Martinem Frimmlem, Ph.D. advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 19, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 1. 6. 2005, č. j. 5 C 10/2001-57, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti paternitnímu rozsudku, a namítal odejmutí možnosti jednat před soudem. Stěžovatel uvedl, že v září 2007 obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy (od 2/2005 do 2/2007). Protože stěžovateli nebyla známa existence žádného úředního rozhodnutí o otcovství, nahlédl do příslušného soudního a policejního spisu a dne 5. 11. 2007 zjistil jakým způsobem řízení probíhalo, a že byl zkrácen na svých procesních právech. Soud doručoval veškerá předvolání na nesprávnou adresu, ačkoli znal adresu správnou. Stěžovateli byla ustanovena opatrovnice, která byla v řízení zcela pasivní. Na správnou adresu soud doručoval až po skončení řízení, kdy jak uvedl stěžovatel "skutečně chtěl stěžovateli doručit".

Stěžovatel běh lhůty k podání ústavní stížnosti odvíjel ode dne 5. 11. 2007, ačkoli sám uvedl, že ústavní stížností napadený rozsudek mu byl doručen dne 1. 8. 2007. Toho dne stěžovatel také nepochybně věděl, že bylo vedeno řízení, jehož ústavně nepřípustné vady namítá.

Ústavní stížnost směřující proti rozsudku doručenému dne 1. 8. 2007 byla podána přímo u Ústavního soudu dne 3. 1. 2008, tedy po 60-ti denní zákonné lhůtě (ust. § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, dále "zákon o Ústavním soudu").

Ostatně i včasná ústavní stížnost by patrně musela být odmítnuta, neboť stěžovatel mohl vady řízení skončeného rozsudkem doručeným dne 1. 8. 2007 namítat v řádném opravném prostředku. O možnosti podat odvolání byl stěžovatel okresním soudem poučen.

Z výše uvedených důvodů, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením ústavní stížnost odmítl, jako návrh podaný po lhůtě stanovené k jeho podání zákonem (§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 8. ledna 2008

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru