Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 149/96Usnesení ÚS ze dne 16.09.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:1.US.149.96
Datum podání03.06.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 149/96 ze dne 16. 9. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 149/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V.H., proti "postupu vyšetřovacích orgánů a následnému rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně",

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 27. 5. 1996 domáhá "přezkoumání postupu vyšetřovacích orgánů a následného rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně".

Dne 11. 6. 1996 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 30 dnů od doručení této výzvy.

Dne 11. 7. 1996 Ústavní soud obdržel stěžovatelovu žádost o prodloužení lhůty, neboť jeho současná situace prý nedovolila využít stanovené lhůty. Zároveň stěžovatel požádal o radu, jak má postupovat, jestliže se nachází v nepříznivé finanční situaci, takže si sám nemůže uhradit náklady spojené s povinným zastoupením před Ústavním soudem.

1

I. ÚS 149/96

Dne 2. 8. 1996 bylo žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti vyhověno a stěžovatelovi byla určena lhůta dalších 30 dnů k odstranění vad ústavní stížnosti. Zároveň bylo stěžovateli sděleno náležité poučení o tom, jakým způsobem mu může být určen advokát a jak je možno podat návrh na náhradu nákladů zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. září 1996

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru