Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 148/01Usnesení ÚS ze dne 04.04.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:1.US.148.01
Datum podání09.03.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 148/01 ze dne 4. 4. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Vladimíra Klokočky a JUDr. Elišky Wagnerové ve věci stěžovatelky APM Interplan AG - organizační složka, Žlutý kopec 12, 602 00 Brno, zast. JUDr. Rudolfem Kupkou, advokátem, se sídlem Polní 14, 664 49 Ostopovice, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 Cmo 237/2000, ze dne 13. 12. 2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se v ústavní stížnosti domáhala zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 Cmo 237/2000, ze dne 13. 12. 2000. Tímto usnesením vrchní soud zamítl odvolání stěžovatelky proti usnesení Krajského soudu v Brně (bývalého Krajského obchodního soudu) o zamítnutí návrhu na výmaz z obchodního rejstříku.

Ústavní stížnost stěžovatelka odůvodnila tím, že postupem soudu bylo porušeno její právo zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

V průběhu řízení před Ústavním soudem bylo zjištěno, že stěžovatelka podala nový návrh na výmaz z obchodního rejstříku dne 27. 8. 2001. Tomuto návrhu Krajský soud v Brně vyhověl usnesením ze dne 11. 10. 2001. Stěžovatelka se dle uvedeného usnesení vymazává z obchodního rejstříku ke dni právní moci usnesení, tj. ke dni 22. 12. 2001.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") platí, že "pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení". Protože cit. zákon o Ústavním soudu neupravuje překážky postupu řízení, je v daném případě na místě analogicky použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."). Podle § 107 odst. 1 o. s. ř., "ztratí-li účastník způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, anebo v něm může pokračovat". Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení brání obecně v pokračování řízení zejména tam, kde práva a povinnosti o které v řízení jde, jsou vázány na osobu účastníka řízení a nepřechází na právní nástupce, kde je určitá skutková podstata podle právního předpisu podmíněna existencí určitého účastníka řízení, kde smrtí účastníka řízení dochází podle hmotného práva k zániku právního vztahu, nebo kde účastník řízení nemá žádné právní nástupce.

V daném případě byl předmětem ústavní stížnosti pouze procesní postup soudu, právní zástupce stěžovatelky Ústavnímu soudu nesdělil, že by do právních vztahů vstoupil její právní nástupce (což ostatně nevyplývá ani z rejstříkového spisu), a proto Ústavnímu soudu nezbylo než řízení s odkazem na ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. zastavit.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 4. dubna 2002

JUDr. Vojen Güttler

předseda I. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru