Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 146/95Usnesení ÚS ze dne 04.03.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:1.US.146.95
Datum podání02.06.1995

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 146/95 ze dne 4. 3. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 146/95-11

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl o návrhu V.Š., na zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 4.1995 sp. zn. 7 To 109/95 a rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever z 1.3.1995 sp. zn. 1 T 71/94 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel v původním podání požádal Ústavní soud o zrušení citovaných rozsudků, neboť jimi byla porušena ustanovení Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, především právo na svobodu a právo týkající se nestrannosti a nezávislosti soudu. Vytkl soudům celou řadu procesních pochybení v průběhu trestního řízení, jež měla za následek vydání nezákonných rozsudků. Uvedl, že podrobnější odůvodnění stížnosti zašle během krátké doby, v následujícím podání však pouze přislíbil, že vypracuje ústavní stížnost podle zákona, který za tímto účelem prostuduje.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelovo podání nemá ani obsahové, ani formální náležitosti návrhu na zahájení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj stěžovatele podrobně poučil o obsahu § 30 odst. 1, § 34 odst. 1 a 2, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 4 zákona o Ústavním soudu, vyzval ho k odstranění vad návrhu a jeho upřesnění a doplnění

1

I. ÚS 146/95-12

v intencích těchto zákonných ustanovení ve lhůtě 40 dnů od doručení výzvy a upozornil ho, že nevyhoví-li těmto požadavkům, návrh bude odmítnut.

Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 18. ledna 1996, vady návrhu však nebyly odstraněny a proto soudce zpravodaj podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182 /1993 Sb., o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 4. března 1996

JUDr. Miloš Holeček

soudce zpravodaj Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru