Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1448/15 #1Usnesení ÚS ze dne 25.05.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánPOLICIE - KŘ policie Královehradeckého kraje, ÚO, oddělení obecné kriminality
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - OSZ Hradec Králové
Soudce zpravodajŠimáčková Kateřina
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkstátní zastupitelství
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.1448.15.1
Datum podání16.05.2015
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

283/1991 Sb., § 12d odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1448/15 ze dne 25. 5. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatelky Zuzany Vaisové, zastoupené JUDr. Hanou Kukrálovou, advokátkou, se sídlem Jeseniova 55, Praha 3, proti usnesení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru, Oddělení obecné kriminality č. j. KRPH-95853-94/TČ-2012-050271 ze dne 31. 12. 2014 a usnesení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové č. j. 1 ZN 5294/2012-109 ze dne 17. 3. 2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a předchozí průběh řízení

Ústavní stížností stěžovatelka napadla v záhlaví tohoto usnesení uvedená rozhodnutí a navrhla jejich zrušení pro rozpor se svým ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces, neboť v šetření provedeném policií spatřuje zásadní nedostatky. Přitom odkázala na čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelka byla účastnicí dopravní nehody a následně podala trestní oznámení na údajného viníka dopravní nehody. Napadeným usnesením policie věc odložila, neboť rozhodla, že ve věci nešlo o podezření z přečinu. Okresní státní zastupitelství zamítlo stížnost stěžovatelky proti tomuto rozhodnutí.

II. Hodnocení Ústavního soudu

Otázku přípustnosti ústavní stížnosti poškozených osob proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení Ústavní soud nedávno posuzoval v nálezu sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 2. 3. 2015. Rozhodl, že žádost o výkon dohledu nejbližšího vyššího státního zastupitelství podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství je účinným opravným prostředkem pro osobu, která namítá závadný postup v šetření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byla obětí spáchaného trestného činu a jako takovou je ji nutno vyčerpat před podáním ústavní stížnosti v souladu s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu (bod 31).

Tento závěr plně dopadá i na nyní projednávaný případ. Stěžovatelka proti napadenému usnesení okresního státního zastupitelství žádost o výkon dohledu ke krajskému státnímu zastupitelství nepodala.

Soudkyně zpravodajka proto ústavní stížnost odmítla jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. května 2015

Kateřina Šimáčková, v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru