Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 144/96Usnesení ÚS ze dne 30.09.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:1.US.144.96
Datum podání24.05.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 144/96 ze dne 30. 9. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 144/96 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele JUDr. J.S., o ústavní stížnosti na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 a Městského soudu v Praze, takto:

Návrh seodmítá.Odůvodnění

Navrhovatel se svým návrhem domáhal zahájení řízení o ústavní stížnosti na porušování jeho základních práv a svobod a zneužití státní moci. Dle jeho názoru obvodní soud pro Prahu 10 svým rozhodnutím o prodloužení vazby navrhovatele o 4 měsíce a následně Městský soud v Praze zamítnutím stížnosti proti tomuto usnesení porušily zákon. Tímto postupem obou soudů bylo porušeno ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod a dále č1. 6 odst. 1, 2, 3 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze 4. 11. 1950. Dle tvrzení navrhovatele dochází v jeho trestní věci k průtahům ve vyšetřování a navrhovatel je držen ve vazbě zcela neoprávněně.

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon

1

I. ÚS 144/96

o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., stanoví. Z návrhu nebylo patrno, jakého rozhodnutí se navrhovatel domáhá. Návrh na zahájení řízení nebyl předložen v dostatečném počtu vyhotovení (ust. § 34 cit. zák.), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí

o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (ust. § 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (ust. § 30 cit. zák.). I přesto, že navrhovatel je dle svého tvrzení stále členem Č., je nezbytné, zejména je-li ve vazbě, aby byl při řízení před ústavním soudem zastoupen jiným advokátem.

Na základě výše uvedených skutečností Ústavní soud navrhovatele o nedostatcích jeho návrhu uvědomil a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění.

Vzhledem k tomu, že lhůta marně uplynula dne 6. září 1996 a navrhovatel vady návrhu neodstranil, dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 30. září 1996 Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru