Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1437/11 #1Usnesení ÚS ze dne 07.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánMINISTERSTVO / MINISTR - práce a sociálních věcí
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1437.11.1
Datum podání17.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1437/11 ze dne 7. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. 4. 2011, čj. 2011/12537 - 421, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Písemným podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 5. 2011, stěžovatel navrhl zrušení shora označeného rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto podání nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto soudce zpravodaj, výzvou ze dne 14. 6. 2011, stěžovatele poučil o tom, že v řízení o ústavní stížnosti se zkoumají jen otázky, zda nedošlo k porušení základních práv, zakotvených v ústavním pořádku České republiky, tj. v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Proto zákon o Ústavním soudu vyžaduje povinné zastoupení advokátem tak, aby návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem měl odpovídající odbornou úroveň. Každý návrh (ústavní stížnost) musí být sepsán advokátem, doložen jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje.

K odstranění vad návrhu byla stěžovateli uložena lhůta 30ti dnů od doručení této výzvy s tím, že pokud v uvedené lhůtě nedojde řádná ústavní stížnost, splňující shora uvedené požadavky, bude odmítnuta.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 6. 2011, ale k odstranění vad ve stanovené lhůtě nedošlo. Pouze dopisem ze dne 19. 7. 2011 požádal o prodloužení lhůty o další 2 - 3 týdny. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené a neučinil tak ani k dnešnímu datu, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jeho návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2011

František Duchoň

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru