Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 143/04Usnesení ÚS ze dne 21.04.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstříkvazba/vzetí do vazby
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.143.04
Datum podání10.03.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 68, § 92 odst.2

2/1993 Sb., čl. 40 odst.3


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 143/04 ze dne 21. 4. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 21. dubna 2004 soudcem zpravodajem, JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti H. D. N., zastoupeného JUDr. V. H., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 12. 2003, č. j. 6 To 727/2003 - 35, a proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 21. 11. 2003, č. j. 21 Nt 285/2003 - 15,

takto:

Ústavní stížnost seodmítá.

Odůvodnění:

Výše citovaným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti výše citovanému usnesení Okresního soudu v Chomutově, kterým byl stěžovatel vzat do vazby.

Stěžovatel se ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 10. 3. 2004 domáhá zrušení v záhlaví citovaných usnesení, neboť má za to, že obecné soudy v řízení před nimi vedeným porušily stěžovatelova základní práva a svobody garantované čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění do 31. 3. 2004, počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku k ochraně práva, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo stěžovateli doručeno dne 7. 1. 2004. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti tedy uplynula dne 6. 3. 2004, resp. v pondělí dne 8. 3. 2004. Stěžovatelem podaný návrh předaný k poštovní přepravě dne 9. 3. 2004 byl proto podán po uplynutí zákonné lhůty.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítnul jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění do 31. 3. 2004).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2004

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph. D., v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru