Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1395/11 #1Usnesení ÚS ze dne 22.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - nezletilý
Dotčený orgánSOUD - OS Chomutov
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkopravný prostředek - řádný
exekuční příkaz
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1395.11.1
Datum podání13.05.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 268 odst.1 písm.h


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1395/11 ze dne 22. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky, nezletilé T. M., zastoupené zákonnými zástupci L. M. a R. M., a Mgr. Ing. Vlastimilem Němcem, advokátem se sídlem Chomutov, Kadaňská 3550, proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 23. 3. 2011, čj. 26 EXE 7261/2010 - 107, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ve své ústavní stížnosti stěžovatelka navrhla zrušení výše uvedeného rozhodnutí o nákladech exekučního řízení, kterým mělo být zasaženo do jejího práva na spravedlivý proces zakotveného čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále "Listina") a práva na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

II.

Z ústavní stížnosti a připojených listin Ústavní soud zjistil, že usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 3. 2010, čj. 26 EXE 7261/2010 - 19, byla podle vykonatelného usnesení téhož soudu ze dne 1. 12. 2006, čj. 35 D 1344/2005 - 49, nařízena exekuce k uspokojení pohledávky nezletilé stěžovatelky (zastoupené zákonnými zástupci) ve výši 133.717,- Kč na majetek povinného. K jejímu návrhu byla, usnesením soudního exekutora ze dne 11. 5. 2010, čj. 134 EX 00161/10 - 023, tato exekuce částečně zastavena, neboť povinný zmíněnou částku zaplatil dne 14. ledna 2010. Poté soudní exekutor vydal, dne 31. l. 2011, příkaz k úhradě nákladů exekuce čj. 134 EX 00161/10 - 076. V něm vyčíslil celkové náklady exekuce s tím, že žádný z účastníků nemusí nic platit, protože veškeré náklady byly již zaplaceny. O námitkách povinného proti zmíněnému příkazu rozhodl Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 23. 3. 2011, čj. 26 EXE 7261/2010 - 107, kterým jej zrušil jako předčasně vydaný. Konstatoval, že soudní exekutor vydá nový příkaz k úhradě nákladů exekuce, ve kterém rozhodne i o nákladech námitkového řízení a bude vycházet i z toho, že povinný již soudnímu exekutorovi zaplatil náklady exekuce ve výši 7.800,- Kč.

III.

Poté co se Ústavní soud seznámil s obsahem napadeného rozhodnutí, zjistil, že soud zrušil příkaz k úhradě nákladů exekuce především proto, že byl vydán předčasně, neboť povinný podal návrh na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, o němž nebylo dosud rozhodnuto. Příkaz byl zrušen i proto, že povinný pohledávku ve výši 133.717,- Kč zaplatil již dne 14. ledna 2010, tedy ještě před dojitím žádosti o pověření k provedení exekuce. Stejně tak, dne 21. června 2010, zaplatil i částku 26.544,- Kč, představující náklady exekuce.

Je tedy zjevné, že stěžovatelčina ústavní stížnost je předčasná, neboť o nákladech exekuce bude po skončení námitkového řízení soudní exekutor rozhodovat znovu. Směřuje tedy proti usnesení okresního soudu, z jehož odůvodnění jasně vyplývá, že není konečným rozhodnutím o nákladech zmíněného exekučního řízení. To činí její ústavní stížnost nepřípustnou podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. Proto byla její ústavní stížnost odmítnuta pro nepřípustnost.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2011

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru