Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 135/2000Usnesení ÚS ze dne 03.04.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkZnalecký posudek
důkaz/volné hodnocení
Věcná břemena
EcliECLI:CZ:US:2002:1.US.135.2000
Datum podání03.03.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

40/1964 Sb., § 151n, § 151o

99/1963 Sb., § 132, § 153


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 135/2000 ze dne 3. 4. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů J. P., a M. P., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 1999, sp. zn. 22 Co 618/99, 22 Co 678/99-122, a rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 7. 6. 1999, sp. zn. 13 C 379/96-108, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 2. 3. 2000 brojili stěžovatelé, tehdy zastoupení na základě plných mocí ze dne 2. 3. 2000 advokátem JUDr. B. T., proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Podáními ze dne 10. 1. 2002 a 29. 1. 2002 sdělil uvedený advokát, že ukončil zastoupení stěžovatelů výpovědí. Jelikož se tímto oznámením stala výpověď plných mocí vůči Ústavnímu soudu účinná (ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 28 odst. 2 občanského soudního řádu), nesplňovali již stěžovatelé od tohoto okamžiku podmínku povinného zastoupení advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Dne 18. 2. 2002 byli oba stěžovatelé vyzváni k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní její vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla doručena stěžovatelce M.P. dne 19. 2. 2000 a stěžovateli J. P. dne 4. 3. 2002. Jde o den, který se považuje v jeho případě za den doručení ve smyslu ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (srov. ustanovení § 46 odst. 4 a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu); stěžovatel totiž nebyl při jejím doručování zastižen a zásilku si nevyzvedl ani ve lhůtě 10 dnů počínající ode dne jejího uložení na poště, ačkoliv byl k tomu vyzván (viz zpráva pošty na dodejce zásilky č. R 00273).

Stěžovatelé vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranili.

Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, a proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2002

JUDr. Vojen Guttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru