Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1258/11 #1Usnesení ÚS ze dne 15.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - soudní exekutor
Dotčený orgánSOUD - OS Znojmo
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1258.11.1
Datum podání28.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1258/11 ze dne 15. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu JUDr. Oldřicha Svobody, soudního exekutora, zast. JUDr. Pavlem Kolaciou, advokátem, sídlem nám. Republiky 18, Znojmo, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 28.4.2011 návrh na zahájení řízení ve věci ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ze dne 26.1.2011, č.j. 4 C 208/2009, který však nesplňoval náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu prostřednictvím datové schránky dne 22.6.2011, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Konkrétně byl upozorněn na nutnost zastoupení advokátem, předložení ústavní stížnosti v dostatečném počtu stejnopisu a na nezbytnost předložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku (např. kopie rozhodnutí soudu poslední instance).

V určené lhůtě byla Ústavnímu soudu doručena pouze plná moc udělená JUDr. Pavlu Kolaciovi a jeho průvodní dopis, další vady podání odstraněny nebyly.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2011

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru