Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 124/94Usnesení ÚS ze dne 09.02.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.124.94
Datum podání23.08.1994

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 124/94 ze dne 9. 2. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 124/94 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelů V.O. a M.O., o ústavní stížnosti proti závěru bývalého OP P., ze dne 18. 10. 1991, sp. zn. Pc 154/91, ohledně toho, že podnět směřující k podání stížnosti pro porušení zákona se odkládá bez opatření, takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Navrhovatelé svým podáním ze dne 19. 8. 1994 namítali nesprávnost závěru bývalého OP P., ze dne 18. 10. 1991, sp. zn. Pc 154/91. Na základě citovaného stanoviska byl odložen bez opatření podnět navrhovatelů k podání stížnosti pro porušení zákona. Podnět směřoval proti rozhodnutí bývalého SN, sp. zn. R 214/90, jímž byla registrována kupní smlouva uzavřená dne 9. 12. 1980 mezi manželi J. a manželi T., ohledně prodeje rekreační chaty ev. č. 292 v k. ú. S.

Navrhovatelé poukazují na to, že tato rekreační chata byla jejich majetkem, o který přišli poté, co emigrovali v roce 1979 z tehdejší CSSR. Vzhledem k tomu, že byli rehabilitováni, dovozují, že mají možnost domáhat se mimosoudní rehabilitace v podobě navrácení rekreační chaty. Příslušné kroky v tomto směru učinili, avšak bez reálného výsledku.

Přípisem ze dne 27. 9. 1994 byli oba navrhovatelé Ústavním soudem vyzváni k odstranění vad jejich podání a současně byli poučeni, že pokud ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jejich návrh, podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/93 Sb., odmítnut.

1

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelům doručena 17. 10. 1994, lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 17.11.1994.

Dne 28. 10. 1994 zareagovali sice oba navrhovatelé na soudní výzvu k odstranění vad podání, avšak tímto podáním vady neodstranili. Pouze poukázali na to, že podle jejich názoru nemá normální člověk i nadále žádná práva, a to i tehdy, když úmluva o ochraně lidských práv a svobod říká něco jiného. Proto se dovolávají lidskosti a spravedlnosti s tím, že budou-li Ústavním soudem ČR odmítnuti, obrátí se na Evropský soud pro lidská práva ve Š.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtěsoudem určené, tj. do 17. 11. 1994, přičemž vzali na vědomí poučení Ústavního soudu ČR o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/93 Sb., rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že jejich návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 1995

prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru