Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1184/11 #1Usnesení ÚS ze dne 11.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Jihlava
POLICIE - OŘ SKPV-1 Jihlava
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkstížnost
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1184.11.1
Datum podání21.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., čl. 141


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1184/11 ze dne 11. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele RNDr. J. M., zastoupeného JUDr. Františkem Tůmou, advokátem se sídlem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 850/7, proti usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 2. 12. 2010, čj. 1 T 174/2006 - 1021, rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 21. 3. 2007, čj. 1 T 174/2006 - 242, a usnesení Policie ČR, Okresního ředitelství SKPV-1 Jihlava, ze dne 20. 12. 2005, ČTS: ORJI-856/KPV-OOK-2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Obsáhlou ústavní stížností, spojenou s návrhem na zrušení části § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"), a s návrhem na odložení vykonatelnosti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 18. 1. 2010, sp. zn. 50 T 3/2009, stěžovatel navrhl zrušení shora označených rozhodnutí Okresního soudu a Policie ČR, OŘ v Jihlavě, pro tvrzené porušení jeho práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále "Listina"), na spravedlivé projednání věci a na přiměřenou rychlost řízení.

Předtím než se Ústavní soud může zabývat předmětem ústavní stížnosti, zkoumá, zda splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady. Po přezkoumání těchto náležitostí bylo zjištěno, že ústavní stížnost nesplňuje základní předpoklady stanovené zákonem o Ústavním soudu. Jednou z podmínek jejího věcného projednání totiž je, podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje.

Tento tzv. princip subsidiarity ústavní stížnosti vychází z toho, že Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů, ale je soudním orgánem ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR). Přísluší mu zasahovat do činnosti jiných orgánů veřejné moci pouze v případě, že v jejich rozhodování shledá porušení některých základních práv nebo svobod a náprava tvrzené protiústavnosti v rámci systému ostatních orgánů veřejné moci již není možná. Ústavní stížnost proto musí směřovat proti rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, neboť je koncipována jako subsidiární prostředek (ultima ratio) k ochraně základních práv, před jehož podáním musí být všechny přípustné procesní prostředky vyčerpány.

V posuzovaném případě Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 2. 12. 2010, čj. 1 T 174/2006 - 1021, zamítl návrh stěžovatele na povolení obnovy řízení a poučil ho o tom, že proti tomuto usnesení lze podat stížnost. Tu stěžovatel (v souladu s tímto poučením) podal dne 2. 12. 2010 ústně do protokolu. Je tedy nepochybné, že tato stížnost je oním posledním, zákonem stanoveným, procesním prostředkem k ochraně jeho práv. O jeho stížnosti nebylo dosud rozhodnuto, což bylo ověřeno dotazem u Okresního soudu v Jihlavě dne 5. května 2011.

Ústavní stížnost tak směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, které však není rozhodnutím o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. O jeho stížnosti dosud probíhá u obecných soudů řízení, v jehož rámci se může domáhat všech svých práv. Teprve poté, co bude v uvedeném řízení pravomocně rozhodnuto, otevře se mu prostor pro eventuální podání nové ústavní stížnosti, pokud bude mít i nadále za to, že došlo k zásahu do jeho ústavně zaručených práv. Za daného stavu řízení před obecnými soudy je posuzovaná ústavní stížnost předčasná, což ji činí nepřípustnou ve smyslu § 75 zákona o Ústavním soudu.

Pouze pro úplnost lze dodat, že stěžovatel v ústavní stížnosti znovu zopakoval své četné námitky, které již uplatnil v odůvodnění své předcházející ústavní stížnosti, směřující proti původnímu rozhodnutí o vině a trestu (rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 21. 3. 2007, čj. 1 T 174/2006 - 242. Ústavní soud se jimi zabýval již v usnesení sp. zn. I. ÚS 2104/2009, ze dne 13. 8. 2009, kterým jeho ústavní stížnost odmítl pro zjevnou nepodstatnost, protože žádné dotčení jeho ústavně zaručených práv v uvedeném trestním řízení neshledal.

Proto soudci zpravodaji nezbylo než jeho ústavní stížnost, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, odmítnout jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2011

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru