Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 117/97Usnesení ÚS ze dne 18.08.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.117.97
Datum podání04.04.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 117/97 ze dne 18. 8. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I.ÚS 117/97

7`S

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele Ing.L.P., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, t akt o:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp.zn. 12 Co 741/96. Tímto rozsudkem by změněn rozsudek Okresního soudu v Tachově, jímž byla navrhovateli přiznána odměna za využívání zlepšovacího návrhu v podniku D., ve výši 25 134 Kč. Navrhovatel je přesvědčen, že rozsudkem Krajského soudu v Plzni bylo porušeno jeho základní právo na soudní ochranu zakotvené v § 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod tím, že krajský soud mu zabránil podat dovolání k vrchnímu soudu na základě výroku obsaženého v rozsudku :,,Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné". Z uvedeného výroku navrhovatel usoudil, že krajský soud mu tím odňal možnost podat dovolání.

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Z rozsudku Krajského soudu v Plzni ústavní soud zjistil, že tento soud téměř v plném rozsahu změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. je právě takováto změna rozsudku soudu prvního stupně soudem odvolacím důvodem přípustnosti dovolání. Dále je zde splněna i

I. ÚS 117/97

podmínka § 238 odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť dotčeným výrokem bylo rozhodováno o peněžitém plnění převyšujícím 20 000 Kč. Jsou zde tedy podle názoru soudu splněny podmínky pro podání dovolání proti napadenému rozsudku krajského soudu, z čehož plyne, že navrhovatel dříve, než se obrátil na Ústavní soud, nevyčerpal všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje.

Navrhovatel pochybil pokud se domníval, že výrok v poučení rozsudku Krajského soudu v Plzni o tom, že proto proti předmětnému rozhodnutí není odvolání přípustné, znamená, že soud mu zabraňuje v podání dovolání. Soud pouze v souladu s občanským soudním řádem vyslovil, že proti jeho rozhodnutí není přípustný žádný další řádný opravný prostředek, tedy odvolání. Dovolání je však mimořádným opravným prostředkem, jehož podmínky jsou upraveny v části čtvrté, hlavě třetí o. s. ř. Z této právní úpravy nevyplývá, že by soud svým výrokem mohl navrhovateli zabránit, aby podal dovolání, zvláště v případě, kdy jsou splněny zákonné podmínky pro jeho podání.

Navíc pokud si navrhovatel nebyl jist, zda dovolání proti předmětnému rozsudku je přípustné či nikoliv, mohl podat v zákonné lhůtě dovolání a zároveň i ústavní stížnost, aby měl jistotu, že nezmešká žádnou lhůtu. K posouzení těchto skutečností by mu zajisté napomohlo, kdyby si ustanovil právního zástupce.

Na základě všech výše uvedených skutečností dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 18. srpna 1997 Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru