Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1162/10 #1Usnesení ÚS ze dne 21.06.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.1162.10.1
Datum podání21.04.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1162/10 ze dne 21. 6. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele V. B., proti rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1140/2009-506, a proti blíže neoznačenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 21. dubna 2010 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s tím, že rozhodnutím Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1140/2009-506 a předcházejícím rozsudkem Krajského soudu v Ostravě (bez bližšího označení) byla porušena jeho lidská práva a spravedlnost, zejména pak právo na spravedlivý proces; šlo o nemoc z povolání a o pracovní úraz, který prý utrpěl. Současně uvedl, že je nemajetný, a požádal, aby mu Ústavní soud ustanovil bezplatného právníka.

Vzhledem k tomu, že podání trpělo vadami, které neumožňovaly jeho projednání, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad. Současně ho ve výzvě poučil, že není oprávněn mu sám ustanovit právního zástupce, a doporučil mu obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta.

Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena - ve smyslu ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. - uplynutím úložné doby v sobotu dne 8. 5. 2010, což byl současně i státní svátek. Vzhledem k tomu, že poslední den úložné doby připadl na sobotu (a současně na státní svátek), považuje se podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. za den, kdy byla výzva k odstranění vad doručena, pondělí dne 10. 5. 2010. Lhůta k odstranění vad byla stanovena na 20 dnů ode dne doručení výzvy. Uvedená lhůta uplynula v neděli dne 30. 5. 2010, a proto ve smyslu výše uvedeného ustanovení byl posledním dnem lhůty k odstranění vad pondělí dne 31. 5. 2010.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2010

Vojen Güttler v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru