Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1155/11 #2Usnesení ÚS ze dne 15.12.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - správce konkurzní podstaty, úpadce Kvartet, spol. s r. o.
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuprocesní - přerušení řízení - jiné
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1155.11.2
Datum podání18.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1155/11 ze dne 15. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 15. prosince 2011 v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Jany Zejdové, správkyně konkurzní podstaty úpadce Kvartet, spol. s r. o., zastoupené JUDr. Oldřichem Filipem, advokátem, se sídlem Jiráskova 613, Česká Lípa, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. 23 Cdo 346/2008 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 12. 1. 2007 sp. zn. 30 Co 272/2006, takto:

Řízení o ústavní stížnosti se přerušuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 15. 4. 2011 a doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 4. 2011 se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví specifikovaných rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci a Nejvyššího soudu s tvrzením, že jimi byla porušena její základní práva zaručená v čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, v čl. 2 odst. 3 a 4, čl. 4, čl. 90, čl. 95 odst. 1 a čl. 96 Ústavy České republiky, v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v čl. 17 odst. 1 a 2 Všeobecné deklarace lidských práv.

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 12. 1. 2007 sp. zn. 30 Co 272/2006 byl změněn rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 30. 3. 2006 sp. zn. 9 C 259/2005 tak, že žaloba stěžovatelky na určení neplatnosti kupní smlouvy (ze stěžovatelkou tvrzeného důvodu nedostatku vážnosti vůle) ze dne 1. 6. 1999, uzavřená mezi stěžovatelkou a žalovaným, se zamítá. Dovolání stěžovatelky bylo rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. 23 Cdo 346/2008 zamítnuto.

Usnesením ze dne 18. 7. 2011 sp. zn. I. ÚS 1155/11 přerušil Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky do skončení řízení o odvolání ve věci vedené Okresním soudem v České Lípě pod sp. zn. 7 C 89/2009 s odůvodněním, že v předmětné věci proběhlo a stále probíhá několik řízení, které se týkají předmětné smlouvy (kupní smlouva na nemovitost), včetně řízení vedeného Okresním soudem v České Lípě pod sp. zn. 7 C 89/2009 mezi stěžovatelkou a totožným žalovaným, kde jako předběžnou otázku řeší soud platnost kupní smlouvy z důvodů odstoupení stěžovatelky od předmětné smlouvy; v tomto řízení byl okresním soudem vydán dne 1. 4. 2011 rozsudek č. j. 7 C 89/2009-138, kterým bylo určeno, že stěžovatelka je vlastníkem předmětných nemovitostí, když řádně od předmětné smlouvy odstoupila; tento rozsudek vzhledem k žalovaným podanému odvolání doposud nenabyl právní moci. Usnesením ze dne 21. 10. 2011 sp. zn. 35 co 268/2011 (doručené Ústavnímu soudu dne 7. 12. 2011) zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1. 4. 2011 sp. zn. 7 C 89/2009 a věc vrátil nalézacímu soudu k dalšímu řízení.

Vzhledem ke způsobu rozhodnutí odvolacího soudu a jeho odůvodnění má Ústavní soud za to, že důvody pro přerušení řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky nadále trvají. Jelikož je institut ústavní stížnosti konstruován zákonem o Ústavním soudu jako ultima ratio prostředek ochrany základních práv, jeví se Ústavnímu soudu nutným vyčkat nového rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě (nařízené jednání na 9. 2. 2012), popř. Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci o případném odvolání, stejně jako rozhodnutí o případném dovolání ze strany Nejvyššího soudu. Všechna rozhodnutí je pak třeba neprodleně (tedy nikoli jako v případě rozhodnutí odvolacího soudu až na výzvu Ústavního soudu) stěžovatelkou a obecnými soudy, resp. soudem 1. stupně doručit Ústavnímu soudu spolu s dokladem jejich doručení všem účastníkům řízení.

Za těchto okolností Ústavní soud podle ust. § 42 odst. 3 ve spojení s ust. § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, konstatuje, že současně s řízením o ústavní stížnosti probíhá řízení, v němž může být řešena otázka mající význam pro rozhodnutí Ústavního soudu. Proto Ústavní soud rozhodl o přerušení řízení o podané ústavní stížnosti a pokračovat ve věci bude poté, co mu bude sděleno, s jakým výsledkem bylo definitivně skončeno řízení vedené Okresním soudem v České Lípě sp. zn. 7 C 89/2009.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2011

Vojen Güttler, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru