Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1121/10 #1Usnesení ÚS ze dne 22.06.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánPOLICIE - KŘP Ústeckého kraje, Služba kriminální policie
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.1121.10.1
Datum podání16.04.2010
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1121/10 ze dne 22. 6. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti M. Z., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, Služby kriminální policie ze dne 5. 3. 2010, č. j. ORLT-8678-8/ČJ-2008-80, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 16. 4. 2010 napadl stěžovatel v záhlaví uvedené rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván dne 30. 4. 2010 k odstranění vad návrhu, které spočívaly ve skutečnosti, že stěžovatel nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatel byl současně poučen, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Na výzvu k odstranění vad návrhu, která byla stěžovateli doručena dne 6. 5. 2010, reagoval stěžovatel podáním ze dne 10. 5. 2010, ve kterém uvedl, že není nikým zastoupen a nehodlá využít práva na právní pomoc ve smyslu § 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel dále sdělil, že nevyužívá ustanovení § 29 zákona o Ústavním soudu a nechce být nikým zastoupen, neboť je svéprávný, proto nemá potřebu se obracet na Českou advokátní komoru s žádostí o přidělení advokáta.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranil, jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 22. června 2010

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru