Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1116/11 #1Usnesení ÚS ze dne 28.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1116.11.1
Datum podání15.04.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1116/11 ze dne 28. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 28. dubna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti P. B., zastoupeného JUDr. Josefem Augustinem, advokátem se sídlem Dukelská brána 4, Prostějov směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 2. 2011 sp. zn. 3 To 48/2011 a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 12. 2010 sp. zn. 12 T 17/2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 4. 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, v němž se domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů.

Vzhledem k tomu, že toto podání vykazovalo jak formální (k podání nebyly přiloženy kopie rozhodnutí, na něž text návrhu odkazuje), tak i obsahové vady (absence ústavněprávně relevantní argumentace a konkrétní argumentace porušením ústavně garantovaných základních práv či svobod), byl právní zástupce stěžovatele přípisem ze dne 20. 4. 2011 vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy Ústavního soudu s výslovným poučením, že neodstraní-li vady v této lhůtě, bude jeho návrh odmítnut.

Uvedená výzva byla právnímu zástupci stěžovatele doručena dne 22. 4. 2011. Dne 27. 4. 2011 Ústavní soud obdržel přípis právního zástupce stěžovatele, k němuž sice přiložil kopie napadených rozhodnutí obecných soudů, nicméně argumentaci obsaženou v ústavní stížnosti nijak nedoplnil a tedy vytýkané obsahové vady žádným způsobem neodstranil.

Zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanovená šedesátidenní lhůta je podle soudce zpravodaje plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti a její faktické prodlužování stanovováním dalších lhůt k jejímu doplňování či odstraňování vad by mělo být výjimečné. V případě stěžovatele je třeba zdůraznit tu skutečnost, že již v době stanovení dodatečné lhůty pro odstranění vad ústavní stížnosti se stěžovatel pohyboval nad rámec uvedené šedesátidenní zákonné lhůty, neboť samotnou ústavní stížnost podal až v jejích posledních dnech. Další neodůvodněné prodlužování této lhůty by pak stěžovatele neúměrně zvýhodňovalo oproti jiným stěžovatelům, kteří této zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost dostáli již v rámci zákonem stanovené lhůty.

Za této situace, kdy stěžovatel výzvě k odstranění vad v určené lhůtě nevyhověl, nezbylo soudci zpravodaji než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru