Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1115/12 #1Usnesení ÚS ze dne 31.05.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Frýdek-Místek
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.1115.12.1
Datum podání23.03.2012
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1115/12 ze dne 31. 5. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele M. V., ve věci nařízení exekuce usnesením Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 19. 1. 2011 č. j. 26 EXE 2205/2011-54, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížnosti v prvé řadě uvedl, že ve věci nařízení shora uvedené exekuce došlo k naplnění skutkové podstaty několika trestných činů, uvedení v omyl, účelovému poškozování cizích práv na podkladě nepravdivých znaleckých posudků; konečně poukázal také na nesprávný úřední postup.

Stěžovatel byl vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti včetně upozornění na nutné zastoupení advokátem, neboť nestačí odkaz na jméno advokátky, která stěžovatele zastupovala v řízení předchozím; stejně tak byl stěžovatel upozorněn na zákonné náležitosti návrhu. Výzva současně obsahovala poučení, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do dvaceti dnů od jejího doručení.

Stěžovatel ve čtyřech elektronických zásilkách ze dne 13. 5. 2012 (které navíc nebyly podepsány, certifikát nebyl vydaný akreditovaným poskytovatelem a není tedy platný) zaslal jedenáct příloh. Ani jedna z nich však nepředstavovala řádnou a advokátem sepsanou ústavní stížnost se všemi zákonnými náležitostmi návrhu ve smyslu § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); stěžovatel stejně tak opominul jasně formulovaný požadavek na zastoupení advokátem a na nutnost přiložení příslušné plné moci. Za této situace nedošlo k odstranění vad stěžovatelova návrhu a zaslané přílohy jsou pro zahájení řízení o ústavní stížnosti zcela irelevantní.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2012

Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru