Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1102/17 #1Usnesení ÚS ze dne 03.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - NSS
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.1102.17.1
Datum podání11.04.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1102/17 ze dne 3. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. května 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu P. P., bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2016, č. j. 6A 176/2016-33, a usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 3 As 9/2017, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 11. 4. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž se stěžovatel domáhal zrušení v záhlavní citovaných usnesení obecných soudů. Podání navrhovatele nelze považovat za řádné, neboť trpí řadou formálních i obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Zejména lze vytknout, že stěžovatel není právně zastoupen advokátem a ústavní stížnost neobsahuje vylíčení skutkového a právního stavu předchozího řízení před obecnými soudy ani žádnou ústavněprávní argumentaci.

Z úřední činnosti je Ústavnímu soudu známo, že ten v minulosti podal již více než 100 ústavních stížností. Navrhovatel přitom byl v souvislosti s jeho předchozími podáními k Ústavnímu soudu již vícekrát vyzýván k odstranění vad podání s patřičným poučením o náležitostech ústavní stížnosti (včetně nutnosti být v řízení zastoupen advokátem a o tom, že Ústavní soud advokáta k řízení o ústavní stížnosti neustanovuje), i o případných následcích neodstranění vytčených vad podání.

Jak již Ústavní soud opakovaně vyjádřil v jiných věcech navrhovatele (viz např. usnesení sp. zn. II. ÚS 2574/09, IV. ÚS 1647/10, I. ÚS 2053/11, I. ÚS 1086/13, I. ÚS 2252/13), v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení a o dalších náležitostech návrhu dostávalo stěžovatelům vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku poučení dalšího, pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

Za dané situace, kdy se jeví setrvání na požadavku dalšího, opakovaného poučení neefektivním a formalistickým, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2017

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru