Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 11/97Usnesení ÚS ze dne 01.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.11.97
Datum podání13.01.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 11/97 ze dne 1. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 11/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky Z.T., o ústavní stížnosti proti sdělením Okresního úřadu B. ve věci žádosti o vydání části parcely č. 845/1 v k. ú. V., takto:

Návrh s e od mítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka svým podáním ze dne 8. ledna 1997 namítala, že v důsledku průtahů způsobených státními orgány jí bylo znemožněno žádat o navrácení majetku v rámci probíhajících restitucí. Poukazuje na nález Ústavního soudu, jímž byla oprávněným osobám dána možnost uplatnit nároky cestou mimosoudních rehabilitací, které podle zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, nesplňovaly podmínku trvalého pobytu. Dovozuje, že i jí by měla být dána možnost domoci se vydání části parcely č. 845/1 v k. ú. V., pokud se jí nepodařilo uplatnit svůj nárok na vydání v zákonné lhůtě v důsledku průtahů, způsobených státními orgány.

1

I. ÚS 11/97

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatelky neodpovídalo příslušným ustanovením zákona o Ústavním soudu, tj. zák. č. 182/1993 Sb., vyzval ústavní soud České republiky přípisem ze dne 27. 1. 1997 navrhovatelku k odstranění vad podání. Současně ji poučil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude její návrh podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 10. 2. 1997, lhůta k jejich odstranění marně uplynula 10. 3. 1997.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtěsoudem určené, tj. do 10. 3. 1997, přičemž vzala na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., rozhodl Ústavní soud ČR v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) shora citovaného zákona tak, že její návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 1. dubna 1997JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru