Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1083/21 #1Usnesení ÚS ze dne 28.04.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:1.US.1083.21.1
Datum podání23.04.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1083/21 ze dne 28. 4. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Bc. Ladislava Regnarda a 2) Terezie Regnardové, bez právního zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu č. j. 32 Cdo 3452/2020-603 ze dne 27. 1. 2021 a č. j. 32 Cdo 3453/2020-605 ze dne 3. 2. 2021, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel dne 23. 4. 2021 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, kterým stěžovatelé brojí proti v záhlaví citovaným usnesením Nejvyššího soudu.

2. Návrh stěžovatelů není možné považovat za řádný, jelikož má řadu procesních a obsahových nedostatků [§ 34 ve spojení s § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Stěžovatelé nejsou pro řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem (§ 30, § 31 téhož zákona) a k ústavní stížnosti rovněž nedoložili napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

3. Smyslem výzvy a stanovení lhůty podle ustanovení § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu je především poučení účastníka o jemu neznámých podmínkách řízení pro projednání věci před Ústavním soudem; teprve poté, nepodaří-li se nedostatek podání odstranit, jsou vyvozeny vůči stěžovateli nepříznivé procesní důsledky v podobě odmítnutí ústavní stížnosti. V řízení o ústavní stížnosti však není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v řadě případů předchozích. Lze-li totiž vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že se na Ústavní soud nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a stále stejného poučení postupem neefektivním a formalistickým.

4. V nyní posuzovaném případě soudce zpravodaj nemá pochybnosti o tom, že náležitého poučení o zákonných náležitostech ústavní stížnosti se oběma stěžovatelům dostalo opakovaně již v řadě řízení (viz kupříkladu usnesení sp. zn. II. ÚS 1588/17 ze dne 5. 9. 2017 či usnesení sp. zn. I. ÚS 291/18 ze dne 13. 3. 2018; rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz). Byť stěžovatelé podali mnoho ústavních stížností trpících stejnou vadou a byli o této skutečnosti, jakož i o případných následcích neodstranění vytčené vady, v minulosti opakovaně poučeni, znovu podali návrh trpcí stejnými výše uvedenými vadami.

5. Pro neefektivnost dalšího poučování soudce zpravodaj návrh odmítl na základě přiměřené aplikace § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2021

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru