Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1081/20 #1Usnesení ÚS ze dne 12.05.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Trutnov
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.1081.20.1
Datum podání14.04.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1081/20 ze dne 12. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatelů I. F. H. a M. F., zastoupených JUDr. Pavlem Jelínkem, Ph.D., advokátem, sídlem Dražkovice 181, Pardubice, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. ledna 2020 č. j. 25 Co 313/2019-264 a rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 11. července 2019 č. j. 0 P 51/2019-165, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního soudu v Trutnově, jako účastníků řízení, a 1) nezletilého V. F. a 2) H. H. a 3) K. H., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vedlejšímu účastníku, nezletilému V. F., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedenému před Ústavním soudem pod sp. zn. I. ÚS 1081/20 ustanovuje opatrovníkem město Trutnov, sídlem Slovanské náměstí 165, Trutnov.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 14. 4. 2020, se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozsudků Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "krajský soud") a Okresního soudu v Trutnově (dále jen "okresní soud") z důvodu tvrzeného porušení jejich základních práv podle čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Napadenými rozsudky bylo rozhodnuto o úpravě styku vedlejších účastníků 2) a 3) s vedlejším účastníkem 1), tj. o styku prarodičů s vnukem, v rozsahu každý třetí týden v roce od pátku 15 hodin do neděle 17 hodin s odlišným režimem pro období Vánoc a měsíce července. Stěžovatelé (rodiče nezletilého) s takovým rozsahem styku nesouhlasí a mají za to, že porušuje jejich ústavně zaručená práva a neodpovídá ani nejlepšímu zájmu dítěte.

3. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona o zvláštních řízeních soudních a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

4. Ústavní stížnost stěžovatelů napadá rozhodnutí obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilého, přičemž nezletilý má postavení vedlejšího účastníka řízení o ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že jeho zákonní zástupci jsou také účastníky tohoto řízení, může dojít ke střetu jejich zájmů. Z tohoto důvodu Ústavní soud ustanovil nezletilému opatrovníka schopného účinně hájit jeho zájmy, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník město Trutnov vystupující jako kolizní opatrovník nezletilého již v řízení před obecnými soudy.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2020

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru