Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 102/98Usnesení ÚS ze dne 07.05.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkinterpretace
lhůta/hmotněprávní
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.102.98
Datum podání06.03.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

87/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 102/98 ze dne 7. 5. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 102/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky B. T., zastoupené JUDr. J.V., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 8. 1997, čj. 20 C 1706/95 - 44, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 11. 11. 1997, čj. 30 Co 684/97 - 60,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 5. 3. 1998. Toto podání má obsahovat všechny údaje podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Stěžovatelka napadla rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 11,. 11. 1997, čj. 30 Co 684/97 60, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne

1

I. ÚS 102/98

5. 8. 1997, čj. 20 C 1706/95 - 44, jímž byla zamítnuta žaloba žalobkyně - stěžovatelky na určení, že projevy vůle žalobkyně vůči žalovanému P. B., a. s., v řízení vedeném u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 13 C 647/92, směřovaly k uzavření dohody o vydání ppč. 1159 v katastrálním území R., okres Liberec. V poučení svého rozsudku krajský soud uvedl, že lze proti němu podat dovolání do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozsudku k Nejvyššímu soudu ČR.

Právní zástupce stěžovatelky byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 9. 4. 1998, aby doplnil návrh ústavní stížnosti ve stanovené lhůtě do dne 30. 4. 1998. Dopisem ze dne 27. 4. 1998 tak sice učinil, ale nebyly uvedeny podstatné údaje o tom, která základní práva nebo svobody stěžovatelky byla porušena a jakým zásahem orgánu veřejné moci se tak stalo. Nebyla tedy dodržena výše uvedená lhůta stanovená pro doplnění návrhu Ústavním soudem, a tak ani požadavky na řádné zdůvodnění návrhu ústavní stížnosti.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. května 1998JUDr.Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru