Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 97/2013 - 9Usnesení NSS ze dne 12.02.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 97/2013 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Vyklického v právní věci navrhovatelky: Ing. I. H., proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, CSc., bytem Brdičkova 1917/9, Praha 5, 3) Ing. Vratislav Mynář, bytem Osvětimany 274, odpůrci 2) a 3) zast. JUDr. Janem Vondráčkem, advokátem se sídlem Zbraslavské nám. 458, Praha 5 – Zbraslav, v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podala dne 5. 2. 2013 k poštovní přepravě návrh na neplatnost volby prezidenta. Návrh byl soudu doručen dne 6. 2. 2013.

Dle § 66 odst. 1, věty druhé, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), je třeba návrh na neplatnost volby prezidenta podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Dle § 73 odst. 3 téhož zákona je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (tedy u Nejvyššího správního soudu), a to nejpozději do 16.00 hodin.

Celkový výsledek volby prezidenta je vyhlášen uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů (§ 57 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky). Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky bylo publikováno ve Sbírce zákonů (částka 11, ročník 2013) pod č. 25/2013 Sb. Tato částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 29. 1. 2013 a tímto dnem byl vyhlášen celkový výsledek volby prezidenta. Lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta tak uplynula dne 5. 2. 2013 v 16:00 hodin. Nejpozději v tento okamžik tedy bylo třeba návrh doručit soudu, nikoliv pouze předat k poštovní přepravě, jak učinila právě navrhovatelka (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2002, sp. zn. II. ÚS 330/02, in: http://nalus.usoud.cz/). Návrh byl proto podán opožděně, jelikož doručen byl soudu až dne 6. 2. 2013.

Navrhovatelka podala svůj návrh až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Dle § 93 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout. Soud proto návrh odmítl jako opožděný dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru