Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 7/2014 - 9Usnesení NSS ze dne 19.06.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 7/2014 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: J. K., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci podání ze dne 27. 5. 2014 označeného jako "Stížnost na neplatnost voleb do Evropského parlamentu",

takto:

I. Návrh se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 3. 6. 2014 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání navrhovatele nazvané "Stížnost na neplatnost voleb do Evropského parlamentu". Navrhovatel v něm poukázal na nízkou účast voličů v těchto volbách, což je dle jeho názoru nutné vykládat jako nesouhlas většiny obyvatel se současnou politickou situací v České republice. Podání dále obsahuje obecné výtky navrhovatele vůči negativním společenským a politickým jevům. [2] Návrh tedy obsahuje vyjádření nesouhlasu navrhovatele vůči politickému a společenskému prostředí v České republice, je zcela zřejmé, že nezpochybňuje volbu žádného z kandidátů do Evropského parlamentu ve smyslu § 57 zákona č. 62/2003 Sb., ve spojení s § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen "s. ř. s."). Jeho návrh proto nespadá do kompetence soudu. [3] Vzhledem k výše uvedeným důvodům projednání návrhu brání neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (nedostatek pravomoci soudu) a návrh proto musel být odmítnut [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. [4] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2014

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru