Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 62/2017 - 10Usnesení NSS ze dne 14.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 62/2017 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: Ing. M. M., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci týkající se „stížnosti ve věcech voleb do poslanecké sněmovny ČR konaných 20. - 21. 10. 2017“

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. listopadu 2017 podání, jímž napadá „výsledný počet mandátů každé politické strany, protože neodpovídá skutečné vůli hlasujících voličů kvůli zkreslení D’Hontovou metodou.“ To dle názoru navrhovatele odporuje článku 18 odst. 1 Ústavy, který pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předepisuje systém poměrného zastoupení.

[2] Předseda senátu usnesením č. j. Vol 62/2017-6 ze dne 6. listopadu 2017 s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek hlasování či volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno dne 7. listopadu 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně dne 10. listopadu 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil. V řízení tedy nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[4] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru