Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 51/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 13.02.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 51/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Vyklického v právní věci navrhovatele: MUDr. M. P., MBA, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, CSc., bytem Brdičkova 9, Praha 13, 3) Ing. Vratislav Mynář, bytem Osvětimany 274, odpůrci 2) a 3) zastoupeni JUDr. Janem Vondráčkem, advokátem se sídlem Zbraslavské nám. 458, Praha 5, o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel doručil soudu dne 5. 2. 2013 v 16:06:26 hod. elektronickou poštou (e-mailem) bez zaručeného elektronického podpisu návrh na neplatnost volby prezidenta. Dne 6. 2. 2013 podal návrh shodného obsahu k poštovní přepravě. Tento návrh byl soudu doručen dne 7. 2. 2013.

Dle § 66 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je třeba návrh na neplatnost volby prezidenta podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Dle § 73 odst. 3 téhož zákona je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (tedy Nejvyššího správního soudu), a to nejpozději do 16.00 hodin.

Celkový výsledek volby prezidenta je vyhlášen uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů (§ 57 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky). Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky bylo publikováno ve Sbírce zákonů (částka 11, ročník 2013) pod č. 25/2013 Sb. Tato částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 29. 1. 2013 a tímto dnem byl vyhlášen celkový výsledek volby prezidenta. Lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta tak uplynula dne 5. 2. 2013 v 16:00 hod. Nejpozději v tento okamžik bylo třeba doručit návrh soudu.

Navrhovatel podal svůj elektronický návrh těsně, nicméně po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Dle§93odst. 3 s. ř. s. nelze zmeškání lhůty k podání návrhu prominout. Již jen proto bylo namístě odmítnout návrh jako opožděný, a to na základě § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

V zásadě nad rámec nutného odůvodnění proto soud doplňuje, že obecné pravidlo, podle nějž k elektronickému podání bez zaručeného elektronického podpisu, nebylo-li ve lhůtě tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo předložením originálu, soud nepřihlíží (§ 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů), je ve volebním soudnictví modifikováno. Ve věcech volebního soudnictví představuje § 93 odst. 2 s. ř. s. zvláštní ustanovení ve vztahu k § 37 odst. 2 s. ř. s. (obdobně srov. také např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2006, čj. Vol 49/2006 – 35, dostupné na www.nssoud.cz).

I kdyby byl proto e-mail navrhovatele bez zaručeného elektronického podpisu doručen soudu 5. 2. 2013 před 16:00 hod., nemohl by být projednán jako včasný za situace, kdy byl jeho písemný ekvivalent podán k poštovní přepravě až dne 6. 2. 2013 a doručen soudu dne 7. 2. 2013.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru