Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 137/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 19.11.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 137/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Jana Passera, JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatelek: a) L. Š., a b) M. S., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, ve věci „stížnosti na rozdíl skutečných a zveřejněných počtů přednostních hlasů u voleb“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem se navrhovatelky domáhaly započítání přednostních hlasů u kandidátů Občanské demokratické strany.

Navrhovatelky pouze obecně poukazovaly na rozdíl skutečných a zveřejněných počtů přednostních hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013, jestliže v okrsku č. 1 pro obec Městec Králové, obec Nymburk, kraj Středočeský nebyly započítány přednostní hlasy u kandidátů strany č. 6 Občanská demokratická strana, přestože kandidáti této strany byli prokazatelně označeni.

Podání navrhovatelek trpělo nedostatky, které bránily jeho věcnému projednání. Podání neobsahovalo označení konkrétního kandidáta zvoleného ve volebním okrsku ani konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo porušení volebního zákona způsobem, který mohl výsledek volby tohoto kandidáta ovlivnit. Usneseními ze dne 11. 11. 2013, č. j. Vol 137/2013 – 4, resp. č. j. Vol 137/2013 – 6, proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval navrhovatelky k odstranění vad podání ve lhůtě tří dnů od doručení předmětné výzvy. Současně navrhovatelky poučil, že soud návrh odmítne, nebudou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě a pro tento nedostatek nebude možno v řízení pokračovat. Dále soud navrhovatelky upozornil, že vady mohou být odstraněny nejpozději poslední den lhůty.

Usnesení byla oběma navrhovatelkám doručena dne 13. 11. 2013, lhůta pro odstranění vad proto marně uplynula dne 18. 11. 2013. Navrhovatelky ve stanovené lhůtě vady podání neodstranily.

Z uvedených důvodů návrh nelze meritorně projednat a v řízení není možno pro tyto nedostatky pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru