Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 41/2017 - 27Usnesení NSS ze dne 20.04.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníVláda České republiky
NÁŠ HLUČÍN
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 41/2017 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Filipa Dienstbiera, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného (soudce zpravodaj) v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábřeží E. Beneše 4, 125 11, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. V. H., ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, se sídlem nám. Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, proti odpůrci: politické hnutí NÁŠ HLUČÍN, IČ 71339884, Ostravská 1923/3, 748 01 Hlučín, o návrhu na rozpuštění politického hnutí,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 14. února 2017 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen „navrhovatelka“) návrh na rozpuštění politického hnutí NÁŠ HLUČÍN (dále jen „odpůrce“) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnila navrhovatelka tím, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. února 2015, čj. Pst 22/2014 - 19, byla odpůrci pozastavena činnost, neboť opakovaně nesplnil povinnost vyplývající z § 18 odst. 1 zákona o politických stranách tím, že nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávy za roky 2012 a 2013. Odpůrce dne 4. 3. 2015 doručil Poslanecké sněmovně výroční zprávy za roky 2012 a 2013, ale podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 763 z 27. schůze konané dne 21. května 2015, k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 a 2013, jsou předmětné zprávy neúplné [usnesení část II]. Výroční finanční zpráva za rok 2014 byla podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1233 z 47. schůze konané dne 25. května 2016, k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 až 2014, úplná [usnesení část I]. Výroční finanční zprávu za rok 2015 podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1232 z 47. schůze konané dne 25. května 2016, ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015, odpůrce nepředložil [usnesení část III bod 5].

[2] Odpůrce se k návrhu, ač Nejvyšším správním soudem vyzván, ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

[3] V reakci na dotaz Nejvyššího správního soudu, v čem navrhovatelka spatřuje neúplnost dodatečně předložených výročních finančních zpráv za roky 2012 a 2013, navrhovatelka uvedla, že „výroční finanční zpráva za rok 2012 je považována za neúplnou, neboť v části IV. nazvané ‚Přehled o přijatých darech a dárcích‘ neobsahuje ‚Dary od fyzických osob b) nepeněžité dary‘, ‚Dary od právnických osob a) peněžité dary, b) nepeněžité dary‘. Výroční finanční zpráva za rok 2013 pak v části IV. neobsahuje přehled ‚Dary od právnických osob a) peněžité dary, b) nepeněžité dary‘.“ Po opětovném posouzení nedodání výše uvedených přehledů, a to ve vazbě na výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2012 a k 31. 12. 2013, podle kterých odpůrce neobdržel žádné dary, však navrhovatelka vzala návrh na rozpuštění odpůrce zpět.

[4] Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) soudního řádu správního zastavil. Podle § 60 odst. 3 soudního řádu správního nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. dubna 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru