Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 17/2017 - 24Usnesení NSS ze dne 29.03.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníVláda České republiky
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 17/2017 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyň Daniely Zemanové a Marie Žiškové v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábřeží E. Beneše 4, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. V. H., ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politické hnutí OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ, IČ 03221083, se sídlem 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek, o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 14. února 2017 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen „navrhovatelka“) návrh na pozastavení činnosti politického hnutí OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ (dále jen „odpůrce“) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnila navrhovatelka tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svou zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně úplné výroční finanční zprávy, a to za roky 2014 a 2015. V tomto směru odkázala na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 761 z 27. schůze konané dne 21. května 2015, ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014, a na usnesení Poslanecké sněmovny č. 1232 ze 47. schůze konané dne 25. května 2016, ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015.

[2] Odpůrce se k návrhu vyjádřil tak, že splnil svoji zákonnou povinnost a výroční finanční zprávy za roky 2014, 2015 i 2016 předložil Poslanecké sněmovně.

[3] Podáním doručeným soudu dne 15. 3. 2017 navrhovatelka vzala návrh zpět s odůvodněním, že odpůrce dodatečně dne 3. 3. 2017 předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu za rok 2014 a 2015, proto podání návrhu není nadále aktuální.

[4] Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů řízení podle § 47 písm. a) soudního řádu správního zastavil. Podle § 60 odst. 3 soudního řádu správního nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru