Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 85/2008 - 20Usnesení NSS ze dne 06.08.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníKrajský soud v Hradci Králové
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

Nao 85/2008 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5 (čj. X), o plný invalidní důchod, v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 28 Cad 30/2008, o námitce podjatosti vznesené proti soudkyni tohoto krajského soudu JUDr. Marcele Sedmíkové,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Marcela Sedmíková není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 28 Cad 30/3008.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené právní věci vznesl žalobce námitku podjatosti soudkyně JUDr. Marcely Sedmíkové, která podle rozvrhu práce má projednávat a rozhodnout věc vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 28 Cad 30/2008. Námitku odůvodnil tím, že JUDr. Sedmíková projednávala a rozhodovala jeho předchozí důchodovou věc, která byla vedena u téhož krajského soudu pod sp.zn. 28 Cad 58/2004 a je tedy dán důvod pochybovat o její nepodjatosti v nyní projednávané věci. Žalobce uvedl, že jde o případ, kdy z projednání a rozhodnutí věci je vyloučen též soudce, který se podílel na projednávání a rozhodnutí věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení.

JUDr. Sedmíková se k námitce podjatosti vyjádřila tak, že žalobce zná toliko z úředního styku, nemá žádný vztah k účastníkům řízení a na výsledku sporu nemá žádný osobní zájem.

Nejvyšší správní soud, který rozhoduje o námitce podjatosti soudce krajského soudu (§ 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – dále jen „s. ř. s.“), posoudil námitku podjatosti takto:

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni též soudci, kteří se podíleli na projednávání a rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení.

Toto ustanovení je vykládáno tak, že podíl soudce na rozhodování v předchozím soudním řízení ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s., který zakládá důvod pro jeho vyloučení, se týká rozhodování ve stejné věci u soudu nižšího stupně; předchozím soudním řízením není řízení v jiné soudní věci, byť by se i týkalo týchž účastníků (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003 č.j. Nao 2/2003 -18, které bylo uveřejněno pod č. 53/2004 Sb. NSS).

Jestliže soudkyně JUDr. Sedmíková projednávala a rozhodla v minulosti jinou žalobcovu důchodovou věc, nezakládá to důvod pro její vyloučení v nyní projednávané věci.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že tato soudkyně není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto krajského soudu pod sp. zn. 28 Cad 30/2008.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru