Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 66/2011 - 48Usnesení NSS ze dne 21.09.2011

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

Nao 66/2011 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: H. J., zastoupené JUDr. Janou Řezáčovou, advokátkou se sídlem nám. Republiky 18, Znojmo, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 21. 12. 2010, č. X, o námitce podjatosti vznesené žalobkyní proti všem soudcům Krajského soudu v Brně,

takto:

Samosoudkyně JUDr. Milada Haplová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 4. 4. 2011 doplněným dne 25. 8. 2011 vznesla žalobkyně námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Brně, neboť v minulých letech probíhala u krajského soudu různá soudní řízení, jejichž účastníkem v procesním postavení žalobce byla ona, eventuálně její manžel Z. J., přičemž její návrhy byly vždy neúspěšné. Žalobkyně má po těchto řízeních za to, že vůči její osobě jsou podjati prakticky všichni soudci Krajského soudu v Brně. Z tohoto důvodu navrhla, aby věc byla postoupena jinému věcně příslušnému soudu.

Podle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně byla věc žalobkyně přidělena samosoudkyni JUDr. Miladě Haplové. Ta k uplatněné námitce podjatosti uvedla, že nemá žádný vztah k věci ani k účastníkům řízení.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že námitka podjatosti vznesená žalobkyní proti samosoudkyni JUDr. Miladě Haplové není důvodná. Žalobkyně sama neuvedla žádné skutečnosti, které by svědčily o zájmu jmenované na konkrétním výsledku řízení, stejně tak neuvedla žádné relevantní skutečnosti, které by svědčily o jejím vztahu k účastníkům nebo k jejich zástupcům. Jmenované samosoudkyni pak dle jejího vyjádření žádné takové skutečnosti nejsou známy. Uvádí-li pak žalobkyně jako důvod pro pochyby o nepodjatosti svůj neúspěch v předchozích věcech, není tato skutečnost ve smyslu citovaného ustanovení § 8 odst. 1 věty třetí s. ř. s. důvodem k vyloučení soudce. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

Za situace, kdy z projednávání a rozhodnutí věci nebyl vyloučen zákonný soudce, nerozhodoval již Nejvyšší správní soud pro nadbytečnost o námitce podjatosti vznesené žalobkyní proti ostatním soudcům Krajského soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 21. září 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru