Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 55/2020 - 51Usnesení NSS ze dne 21.05.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 55/2020 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Ivo Pospíšila a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: P. Č., zastoupený Mgr. Zuzanou Candigliotou, advokátkou se sídlem Burešova 6, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2019, č. j. 15 A 59/2018 - 118, v řízení o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 5 As 250/2019,

takto:

Řízení o námitce podjatosti se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (stěžovatel) napadl kasační stížností v záhlaví specifikovaný rozsudek, kterým městský soud výrokem I. zčásti odmítl a výrokem II. ve zbývající části zamítl žalobu stěžovatele na ochranu před nezákonným zásahem Policie ČR spočívajícím v asistenci příslušníků Policie ČR při údajném vloupání pronajímatele do bytu platně a řádně užívaného stěžovatelem.

[2] Podáním ze dne 12. 2. 2020 stěžovatel vznesl námitku podjatosti členů senátu Nejvyššího správního soudu, který měl ve věci rozhodnout, tedy soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery, a dále rovněž soudce JUDr. Michala Mazance. Tito soudci dle stěžovatele měli být vyloučeni ze všech úkonů v řízení o této kasační stížnosti.

[3] V podání ze dne 13. 5. 2020 stěžovatel soudu sdělil, že v reakci na informace o řízení ze dne 4. 5. 2020 bere svou námitku podjatosti zpět.

[4] Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí podání, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení o námitce podjatosti výše jmenovaných soudců podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. května 2020

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru