Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 54/2006 - 47Usnesení NSS ze dne 03.01.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníMagistrát města Brna
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 54/2006 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce A. O., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2006, č. j. 41 Cad 21/2006 – 29, o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudkyni JUDr. Miladě Tomkové,

takto:

Soudkyně JUDr. Milada Tomková není vyloučena z projednávání a rozhodování uvedené věci, u Nejvyššího správního soudu vedené pod sp. zn. 6 Ads 116/2006.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 30. 10. 2006 napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2006, č. j. 41 Cad 21/2006 – 19. Dne 4. 12. 2006 bylo žalobci doručeno poučení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který bude rozhodovat o jeho kasační stížnosti a žalobce byl zároveň informován, že jeho věc je vedena pod sp. zn. 6 Ads 116/2006.

Podáním ze dne 6. 12. 2006 pak žalobce vznesl námitku podjatosti proti člence senátu soudkyni JUDr. Miladě Tomkové. Důvody pro vznesení námitky neuvedl.

Soudkyně JUDr. Milada Tomková ve svém vyjádření uvedla, že žalobce nezná a k projednávané věci 6 Ads 116/2006 nemá žádný vztah.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučení jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu, nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

č. j. Nao 54/2006 - 48

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro vyloučení soudkyně JUDr. Milady Tomkové z projednávání a rozhodování uvedené věci nejsou dány. Žalobce sám žádné důvody uvedené k ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. neuvedl, jmenované soudkyni rovněž nejsou známy. Jakýkoliv poměr soudkyně JUDr. Milady Tomkové k věci či účastníkům nevyplývá ani ze soudního spisu. Jmenovaná se rovněž nepodílela na rozhodování o věci řízení před krajským soudem či u správního orgánu. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vznesené námitce podjatosti tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. ledna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru