Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 40/2003 - 255Usnesení NSS ze dne 18.12.2003

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

Nao 40/2003-255

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobce JUDr. Z. V., zastoupeného JUDr. Jiřím Šilarem, advokátem se sídlem Praha 1, Spálená 17,

proti žalované Policii České republiky, Správa Středočeského kraje, se sídlem Praha 5, Na Baních 1403, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 25. 9. 2000, č. 714/2000,

takto:

Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Karla Cháberová, JUDr. Naděžda Treschlová a JUDr. Jana Neckářová, nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí shora označené věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 38 Ca 519/2000.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 20. 11. 2000, se žalobce JUDr. Z. V. domáhá zrušení rozhodnutí ředitele Policie České republiky Správy Středočeského kraje ve shora uvedené věci.

Při ústním jednání dne 27. 11. 2003 vznesl žalobce námitku podjatosti soudkyň Městského soudu v Praze JUDr. Karly Cháberové, JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Jany Neckářové. Žalobce uvedl, že senát ve složení JUDr. Karla Cháberová, JUDr. Naděžda Treschlová a JUDr. Jana Neckářová, je podjatý v projednávání této věci, jestliže postupuje ve smyslu usnesení zdejšího soudu o vyloučení dalších tří věcí k samostatnému projednání, neboť se domáhá toho, aby věci žalované byly projednány současně, protože spolu souvisejí. Žalobce uvedl, že pokud senát zastává opačné stanovisko a chce v tomto řízení projednat pouze žalobu proti rozhodnutí ze dne 25. 9. 2000, č. 714/2000, je zřejmé, že je v celém svém složení podjatý.

Po vyjádření všech v návrhu na vyloučení uvedených soudkyň, vesměs, že nemají žádný vztah k věci ani k účastníkům řízení a že se nepodílely na rozhodování této věci ani na rozhodování správního orgánu, byla věc předložena k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu (§ 8 odst. 5 s. ř. s.). Ten vycházel z následujících skutečností a úvah.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s., kterého se žalobce dovolává, jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Zákonné podmínky v tomto konkrétním případě splněny nebyly, a nejsou tedy dány důvody pro vyloučení. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že soudkyně JUDr. Karla Cháberová, JUDr. Naděžda Treschlová a JUDr. Jana Neckářová

nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí shora označené věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. 12. 2003

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru