Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 4/2006 - 33Usnesení NSS ze dne 22.02.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Ostravě
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 4/2006 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného ze dne 17. 2. 2005, o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertrudy Siejové z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 21 Cad 45/2005,

takto:

Řízení o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně JUDr. Gertrudy Siejové z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cad 45/2005 se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17. 2. 2005, u Krajského soudu v Ostravě domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o žádosti žalobce o přiznání plného invalidního důchodu ze dne 27. 5. 2002.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2005, čj. 21 Cad 45/2005 - 14, byli účastníci řízení poučeni o možnosti vznést námitku podjatosti soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertrudy Siejové a dalších osob.

Podáním ze dne 30. 12. 2005, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 2. 1. 2006, žalobce tuto námitku uplatnil a uvedl, že soudkyně JUDr. Gertruda Siejová je v jeho věci podjatá, neboť nedodržuje soudní řád správní. Námitku odůvodnil tím, že zjistil, že jeho žaloba ze dne 17. 2. 2005 nebyla doručena žalovanému v zákonné lhůtě dvou měsíců podle § 74 odst. 1 s. ř. s., ale až dne 24. 5. 2005.

Podáním ze dne 2. 1. 2006, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 3. 1. 2006, vzal žalobce tuto námitku podjatosti výslovně zpět, když v podání uvedl: „žádám, že soudkyně JUDr. Gertruda Siejová není podjatá ve věci sp. 21 Cad 45/2005, jak jsem uvedl dne 30. 12. 2005 (podjatost beru zpět)“.

Žalobce vzal svůj návrh na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertrudy Siejové z projednávání a rozhodování věci vedené pod spisovou značkou 21 Cad 45/2005 zpět, proto bylo řízení o tomto návrhu zastaveno (§ 47 písm. a) s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2006

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru