Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 385/2014 - 109Usnesení NSS ze dne 13.11.2014

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníPřípravný výbor pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně
VěcReferendum

přidejte vlastní popisek

Nao 385/2014 - 109

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: Přípravný výbor na konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně ve složení Mgr. J. P., RNDr. M. P., O. N., zastoupený Pavlem Uhlem, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5, proti žalovanému: Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, Brno, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, o námitce podjatosti ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 65 A 5/2014,

takto:

Výrok usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, č. j. Nao 385/2014 – 105, se opravuje takto: Soudce Nejvyššího správního soudu v Brně JUDr. Radan Malík j e vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Ars 7/2014.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud ve výroku usnesení ze dne 23. 10. 2014, č. j. Nao 385/2014 - 105, uvedl nesprávné křestní jméno soudce, o jeho podjatosti bylo rozhodováno. Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. V souladu s citovaným ustanovením ve spojení s § 120 s. ř. s. předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmou nesprávnost v chybném znění výroku předmětného usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru