Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 33/2004 - 87Usnesení NSS ze dne 25.11.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

čj. Nao 33/2004-87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: S. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, pošt. přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2001 č. j. OAM-932/AŘ-2001, o námitce podjatosti soudců Krajského soudu v Ostravě,

takto:

Soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monika Javorová, JUDr. Miroslava Honusová, JUDr. Ilona Lövyová a Mgr. Tomáš Zubek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 24 Az 756/2003.

Odůvodnění:

Žalobce, který se žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví, vznesl námitku podjatosti členů senátu Krajského soudu v Ostravě, kde je věc vedena pod sp.zn. 24 Az 756/2003. Namítl podjatost soudců JUDr. Moniky Javorové, JUDr. Miroslavy Honusové, JUDr. Ilony Lövyové a Mgr. Tomáše Zubka. Námitku podjatosti žalobce odůvodnil tím, že celá jeho věc probíhá nepřiměřeně rychle, ačkoli jeho žádost o azyl byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná. Nemůže se dostatečně připravit na jednání soudu. Má za to, že existuje vztah mezi jednotlivými soudci a žalovaným, který vede k zaujatosti soudu.

Výše uvedení soudci se k námitce podjatosti vyjádřili tak, že k projednávané věci, k žalobci ani k pracovníkům žalovaného nemají žádný vztah, pověřené pracovníky žalovaného znají pouze z úřední činnosti a nejsou jim známy žádné důvody jejich podjatosti.

Námitka podjatosti není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Námitky žalovaného neobsahují žádné skutečnosti, které by bylo možno podřadit pod důvody podjatosti a ani z vyjádření výše uvedených soudců neplyne nic, z čeho by bylo možno pochybovat o jejich nepodjatosti.

Nejvyšší správní soud proto podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb. rozhodl tak, že shora uvedení soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 24 Az 756/2003.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2004

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru