Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 17/2011 - 60Usnesení NSS ze dne 10.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 17/2011 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: a) Ing. T. M., b) Ing. M. M., proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Příbram, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, v řízení o žalobě na vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2006, č. j. 2695/92, 3834/92, 4153/02, 4158/92, R VI 7/2006, o návrhu na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Olgy Stránské z projednávání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. 44 A 12/2011,

takto:

Návrh na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Olgy Stránské z projednávání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. 44 A 12/2011 se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobci podali u Krajského soudu v Praze dne 16. 2. 2011 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ve věci výše označené. Dne 21. 2. 2011 byla Krajskému soudu v Praze doručena námitka podjatosti vůči soudkyni Krajského soudu v Praze Mgr. Olze Stránské. Námitku, jak žalobci uvádějí, podali poté, kdy byli dne 17. 2. 2011 pracovnicí kanceláře správního úseku paní E. N. vyrozuměni k jejich dotazu, že jejich žaloba byla doručena dne 16. 2. 2011, byla přidělena soudkyni Mgr. Olze Stránské a je vedena u tohoto soudu pod sp. zn. 44 A 12/2011 (viz fotokopie přípisu i dotazu žalobců).

Ze soudního spisu, který byl Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 2. 2011 Krajským soudem v Praze postoupen, bylo zjištěno, že dne 21. 2. 2011 Krajský soud v Praze vydal usnesení č. j. 44 A 12/2011 - 231, kterým byla věc žalobců z důvodu místní nepříslušnosti podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve spojení s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. postoupena k řízení Městskému soudu v Praze ( č.l. 31).

Z výše uvedeného je zřejmé, že soudkyně Mgr. Olga Stránská, jejíž podjatost je žalobci namítána, je soudkyní soudu, který není příslušný, ve věci tudíž nejedná a nerozhoduje.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nemohl o námitce žalobců jednat, neboť zde nejsou dány podmínky řízení, přitom tento nedostatek je neodstranitelný a brání projednání věci, nezbylo, než návrh dle ust. § 46 odst. 1 s.ř.s. odmítnout.

č. j. Nao 17/2011 - 61

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. března 2011

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru