Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 15/2007 - 100Usnesení NSS ze dne 14.02.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

Nao 15/2007 - 100

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce J. H., proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu Pardubice, se sídlem Čechovo nábřeží 1797, Pardubice, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2004, čj. O-61/167/2004, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 52 Ca 66/2005, o námitce podjatosti soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích JUDr. Jana Dvořáka,

takto:

Řízení o námitce podjatosti soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích JUDr. Jana Dvořáka se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce ve shora uvedené věci během jednání konaného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dne 23. 1. 2007 mj. uplatnil námitku podjatosti soudce tohoto soudu JUDr. Jana Dvořáka. Podjatost jmenovaného předsedy senátu žalobce spatřoval v tom, že při jednání před vydáním rozhodnutí o odmítnutí návrhu žalobce na přibrání dalších osob zúčastněných soud nenabídl osobám zúčastněným na řízení využití jejich práv a vydal rozhodnutí bez přerušení řízení a bez předchozí porady senátu. Žalobce rovněž vyslovil názor, že rozhodování ve věci je nestandardní a účelové, vede k neodůvodněným průtahům v řízení a k nesprávným a nezákonným rozhodnutím. Z toho podle žalobce vyplývá, že se lze domnívat, že za postupem soudu, resp. předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka může být účelovost v jednání, jež vytváří překážku práva na spravedlivý proces; tato spočívá v osobě předsedy senátu a v jeho možném nepřátelském postoji k žalobci.

Podáním doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích dne 31. 1. 2007 vzal žalobce námitku podjatosti zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-

č. j. Nao 15/2007 - 101

li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svou námitku podjatosti zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení o námitce podjatosti soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích JUDr. Jana Dvořáka zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru