Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 14/2004 - 5Usnesení NSS ze dne 13.07.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpeční Praha
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 14/2004 – 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce Ing. V. S., zastoupeného advokátem JUDr. Fedorem Chomčou se sídlem Lipová 7, Jablonec nad Nisou, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 25. 6. 2003 čj. 58 Ca 168/2002 - 21, o námitce podjatosti předsedy senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. Bohuslava Hnízdila, uplatněné žalobcem,

takto:

Předseda senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. Bohuslav Hnízdil není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Ads 56/2003.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 25. 6. 2003 čj. 58 Ca 168/2002 - 21, jímž byl zamítnut opravný prostředek proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 10. 2002 čj. X a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Řízení o kasační stížnosti je vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Ads 56/2003 a podle rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu byla přidělena k projednání a rozhodnutí senátu, jehož předsedou je JUDr. Bohuslav Hnízdil.

Žalobce uplatnil včas námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila pro jeho možný vztah k účastníku řízení a k věci samé. Vyjádřil domněnku, že návod soudkyni B. – v souvislosti s obsahem jeho sdělení ze dne 12. 3. 2004 a obsahem žaloby ze dne 25. 2. 2004 (čj. 35 Nc 337/2004) – mohl poskytnout JUDr. Bohuslav Hnízdil. Proto z opatrnosti uplatňuje vůči němu shora uvedenou námitku.

Rozhodnutí o námitce podjatosti bylo podle rozvrhu práce přiděleno třetímu senátu Nejvyššího správního soudu, neboť podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), o námitce podjatosti člena senátu Nejvyššího správního soudu rozhodne jiný senát téhož soudu (srov. č. 49/2004 Sb. NSS).

Předseda senátu JUDr. Bohuslav Hnízdil se k námitce podjatosti vyjádřil tak, že nemá žádný poměr k věci ani k účastníkům řízení a k zástupci stěžovatele JUDr. Chomčovi. Rovněž nedával soudkyni JUDr. B. žádný návod v souvislosti s vyřizováním stížnosti žalobce.

Námitka podjatosti není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V daném případě nelze dovodit, že by předseda senátu JUDr. Bohuslav Hnízdil splňoval některou z podmínek, s nimiž zákon spojuje důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Stěžovatel pouze vyslovil domněnku, kterou žádnými konkrétními skutečnostmi ani důkazy nepodepřel. Proto bylo rozhodnuto, že JUDr. Bohuslav Hnízdil není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci konkretizované ve výroku usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2004

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru