Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 118/2019 - 6Usnesení NSS ze dne 04.07.2019

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Prejudikatura

Nao 2/2003 - 18


přidejte vlastní popisek

Nao 118/2019 - 6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: R. H., za účasti: 1) Květa Panská, 2) Městský úřad Žatec, se sídlem nám. Svobody 1, Žatec, o neplatnost volby kandidátů do zastupitelstva obce Žiželice konaných dne 15. 6. 2019, v řízení o námitce podjatosti soudců senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 40 A 6/2019,

takto:

Soudci senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., JUDr. Petr Černý, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Jakub Brus, Mgr. Ladislav Vaško, Mgr. Bc. Jana Satrapová a Mgr. Václav Trajer nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 40 A 6/2019.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 28. 6. 2019 návrh označený jako „Žaloba na neplatnost voleb v obci Žiželice konané dne 15. 6. 2019 v zákonné 10 ti denní lhůtě po zveřejnění Státní volební komisí dne 19 června 2019 ve Sbírce zákonů Částkou 62, 147/2019 Sb.

[2] Navrhovatel zároveň v návrhu vznesl námitku podjatosti všech soudců senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterými jsou JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., JUDr. Petr Černý, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Jakub Brus, Mgr. Ladislav Vaško, Mgr. Bc. Jana Satrapová a Mgr. Václav Trajer. Tato námitka podjatosti není v návrhu blíže odůvodněna. Soudci JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., JUDr. Petr Černý, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Jakub Brus, Mgr. Ladislav Vaško a Mgr. Bc. Jana Satrapová ve společném vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že se necítí být jakkoliv podjatí a uplatněnou námitku považují za zjevně nedůvodnou. Soudce Mgr. Václav Trajer své vyjádření nepředložil.

[3] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudce lze z projednávání a rozhodnutí přidělené věci vyloučit jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (srov. usnesení NSS ze dne 29. 4. 2003, č. j. Nao 19/2003 - 16).

[4] Navrhovatel v posuzovaném případě k namítané podjatosti soudců senátu 40 A krajského soudu nic konkrétního neuvedl a žádné okolnosti zakládající pochybnosti o nepodjatosti soudců tohoto senátu nevyplynuly ani z vyjádření soudců k námitce podjatosti. Nejvyšší správní soud proto shledal, že soudci senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem uvedení ve výroku tohoto usnesení nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 40 A 6/2019.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2019

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru