Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 107/2008 - 60Usnesení NSS ze dne 29.10.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 107/2008 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: S. M., proti neoznačenému žalovanému, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Krajského soudu v Ostravě z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 Nc 3/2007,

takto:

Soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Jana Záviská a JUDr. Petr Indráček nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 Nc 3/2007.

Odůvodnění:

Žalobce zaslal dne 7. 2. 2007 Krajskému soudu v Ostravě nejasné podání s tím, že se týká věci sp. zn. 38 Cad 15/2005. Krajský soud jej usnesením ze dne 30. 3. 2007, čj. 5 Nc 3/2007 - 6, vyzval, aby ve stanovené lhůtě toto podání doplnil, resp. přesně označil žalovaného, uvedl, čeho se podání týká a co navrhuje. Stěžovatel reagoval podáním, jímž požádal o ustanovení JUDr. Tomáše Sokola svým zástupcem. Krajský soud usnesením ze dne 7. 12. 2007, čj. 5 Nc 3/2007 - 12, žalobci zástupce z řad advokátů neustanovil, kasační stížnost žalobce proti tomuto usnesení pak Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 6. 2008, čj. 2 As 26/2008 - 42, zamítl. Poté krajský soud usnesením ze dne 25. 7. 2008, čj. 5 Nc 3/2007 - 48, stěžovatele opět vyzval k doplnění podání ze dne 7. 2. 2007.

Stěžovatel reagoval podáním ze dne 8. 8. 2008, doručeným krajskému soudu dne 12. 8. 2008, v jehož rámci mj. uvedl, a to na samé hranici čitelnosti, že soudci Krajského soudu v Ostravě vystupující v této věci jsou v pracovně právním poměru k žalovanému subjektu a lze pochybovat o jejich nepodjatosti.

K námitce se vyjádřila soudkyně krajského soudu, jíž byla věc dle rozvrhu práce přidělena, JUDr. Jana Záviská, která uvedla, že nemá k účastníkům řízení ani k věci žádný osobní vztah, s žalobcem se nikdy osobně nesetkala a jeho osobu zná jen z plnění svých pracovních povinností. Podobně se pak vyjádřil i její zastupující soudce.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce je též skutečnost, že se podílel na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení (§ 8 odst. 1 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud naplnění důvodů citovaného zákonného ustanovení v nyní posuzované věci neshledal. Žalobce jako důvod podjatosti označil pracovně právní vztah rozhodujících soudců k žalovanému subjektu, ale protože přes předchozí výzvy krajského soudu svůj návrh ze dne 7. 2. 2007 dosud nedoplnil, mj. označením žalovaného, je jeho námitka zjevně nedůvodná. Doložil-li žalobce k námitce podjatosti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým byli shledáni podjatými soudci Okresního soudu v Šumperku ve věci žaloby proti České republice – Okresnímu soudu v Šumperku, nelze z toho dovodit, kdo by měl být žalovaným v nyní posuzované věci, ani důvodnost námitky podjatosti vznesené žalobcem.

Nejvyšší správní soud pak ani sám ze soudního spisu nezjistil žádné skutečnosti svědčící důvodnosti námitky stěžovatele.

Nejvyšší správní soud neshledal zákonné důvody pro vyloučení soudců Krajského soudu v Ostravě JUDr. Jany Záviské a JUDr. Petra Indráčka, proto rozhodl, že tito soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování předmětné věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru