Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 113/2014 - 249Usnesení NSS ze dne 06.08.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

Nad 113/2014-249

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Sportovní areál Břve, s. r. o., se sídlem Hájecká 1290, Hostivice – Břve, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 11. 2013, čj. 27372/13/5000-14303-702642, čj. 27358/13/5000-14303-702642, čj. 27373/13/5000-14303-702642, čj. 27371/13/5000-14303-702642, čj. 27370/13/5000-14303-702642, čj. 27368/13/5000-14303-702642, čj. 27367/13/5000-14303-702642, čj. 27366/13/5000-14303-702642, čj. 27365/13/5000-14303-702642, čj. 27363/13/5000-14303-702642, čj. 27361/13/5000-14303-702642, čj. 27360/13/5000-14303-702642, o návrhu Městského soudu v Praze na rozhodnutí o příslušnosti,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci je místně příslušný Krajský soud v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně se žalobkyně domáhala přezkoumání dvanácti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2013 označených v záhlaví. Žalovaný rozhodoval o odvoláních proti dodatečným platebním výměrům k dani z přidané hodnoty ze dne 6. 12. 2012, které vydal Finanční úřad Praha – západ jako správní orgán rozhodující v prvním stupni.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13. 2. 2014, čj. Af 7/2014 - 238, rozhodl o postoupení věci Městskému soudu v Praze. Zdůvodnil, že sídlem správního orgánu prvního stupně je Praha. Proto dle § 7 odst. 2 s. ř. s. dovodil místní příslušnost Městského soudu v Praze.

Městský soud v Praze s postoupením věci nesouhlasil, a proto věc v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Odkázal na větu druhou § 7 odst. 2 s. ř. s., podle níž platí právní fikce, že správní orgán, který má sídlo mimo obvod své působnosti, má (pro účely místní příslušnosti) sídlo v obvodu své působnosti. Správní orgán, který vydal v předložené věci rozhodnutí v prvním stupni, tj. Finanční úřad Praha – západ, sídlí sice v Praze, jeho místo působnosti však spadá do obvodu Středočeského kraje, a tím do působnosti Krajského soudu v Praze. Proto městský soud navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozhodl, že nesouhlas městského soudu s postoupením věci Krajským soudem v Brně je důvodný.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Podle § 7 odst. 5 s. ř. s. platí, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

V předložené věci se Nejvyšší správní soud musí zabývat tím, kde je sídlo správního orgánu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni a současně, zda je jeho sídlo uvnitř obvodu jeho působnosti nebo mimo něj. Na posouzení této otázky závisí rozhodnutí o příslušnosti.

Finanční úřad Praha – západ je správním orgánem se sídlem Na Pankráci 95, Praha 4, který ve věci vydal dne 6. 12. 2012 rozhodnutí v prvním stupni. V té době ještě nenabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který je účinný nyní. Struktura orgánů finanční správy se tedy řídila zákonem ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

Ten v Příloze č. 1 stanovil, že Finanční úřad Praha – západ se sídlem v Praze vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice. K tomu odkazoval na zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Dle § 3 posledně uvedeného zákona stanoví Ministerstvo vnitra správní obvody obcí s rozšířenou působností vyhláškou. Jedná se o vyhlášku č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Vyhláška pak v § 23 upravuje správní obvody obcí s rozšířenou působností ve Středočeském kraji, mezi nimi i správní obvod obce Černošice. Ten je vymezen územím obcí Bojanovice, Bratřínov, Březová-Oleško, Buš, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, Čisovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Hradištko, Hvozdnice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jesenice, Jílové u Prahy, Jíloviště, Jinočany, Kamenný Přívoz, Karlík, Klínec, Kněževes, Kosoř, Kytín, Lety, Libčice nad Vltavou, Libeř, Lichoceves, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nučice, Ohrobec, Okoř, Okrouhlo, Ořech, Petrov, Pohoří, Průhonice, Psáry, Ptice, Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Řitka, Slapy, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Štěchovice, Tachlovice, Trnová, Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad Vltavou, Všenory, Zahořany, Zbuzany, Zlatníky-Hodkovice, Zvole.

Výše uvedené obce jsou samostatnými obcemi, které nejsou součástí Prahy. Je tedy již zřejmé, že správní orgán, který rozhodoval v prvním stupni, měl sídlo mimo obvod své působnosti. Pro určení místní příslušnosti soudu, který má rozhodovat o podané žalobě, je tak nutné vycházet z druhé věty § 7 odst. 2 s. ř. s., jak namítal městský soud. Platí tedy, že pro účely posouzení místní příslušnosti měl Finanční úřad Praha – západ sídlo v obvodu své působnosti, tj. ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice, jak je vymezen výše.

Proto je podle Přílohy č. 2 bod 2 ve spojení s Přílohou č. 3 bod 50 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů místně příslušným Krajský soud v Praze. Do jeho obvodu totiž prostřednictvím obvodu Okresního soudu Praha – západ spadají všechny výše vymezené obce, které současně tvoří správní obvod obce s rozšířenou působností Černošice.

S ohledem na výše uvedené shledal Nejvyšší správní soud nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci Krajským soudem v Brně důvodným. Proto rozhodl podle § 7 odst. 5 s. ř. s. tak, že k řízení o žalobě proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství je místně příslušný Krajský soud v Praze, neboť v jeho obvodu je dle právní fikce vymezené v druhé větě § 7 odst. 2 s. ř. s. sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. srpna 2014

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru